Master in het tolken

Je hebt het diploma van academische bachelor in de toegepaste taalkunde op zak? Nu ligt de weg naar de opleiding tot master in het tolken voor je open. Het is één van de vier masteropleidingen die door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie worden aangeboden. De andere zijn master in het vertalen en master in de meertalige communicatie en de educatieve master talen.

Voor wie?

Tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk. Door de groeiende internationalisering van het economische, politieke en sociale leven wordt de inbreng en het belang van tolken almaar belangrijker.

Als afgestudeerde in het tolken beschik je over een zeer goede mondelinge taalvaardigheid, een sterk ontwikkeld concentratievermogen en ben je stressbestendig.

Tolken zijn in staat om de tolkmethodes en -technieken kritisch te benaderen in het kader van wetenschappelijk onderzoek en toe te passen in de eigen tolkpraktijk.

De getolkte gesprekken kunnen van algemene aard zijn of thuishoren in een drietal specifieke contexten: het bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtstolken.  Je kunt aan de slag als zelfstandig tolk of als medewerker van een tolkafdeling bij grote nationale of internationale organisaties, de overheid of in de privésector.

Opbouw

De mastergraad kun je behalen in één jaar (60 studiepunten). Het programma bouwt verder op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor toegepaste taalkunde. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.

Nederlands

Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing waar verschillende sprekers (o.a. alumni) hun werkveldervaringen enthousiast met je delen.

Vreemde talen

In het pakket vreemde talen verdiep je je in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen van je keuze worden gesproken. Je raakt ook vertrouwd met verschillende basis- en gespecialiseerde tolktechnieken en past ze toe in specifieke contexten in de vreemde talen uit je programma.

Domeinspecifieke en keuzevakken

De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd en maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn.

  • consecutief tolken (eerst luister je naar de spreker en daarna tolk je wat hij of zij gezegd heeft) met en zonder notities
  • vertalen van het blad (lezend vertalen)
  • fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt).

Je oefent dit in het Nederlands en in de vreemde taal en focust daarbij op drie werkvelden: bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtelijk tolken.

In de domeinspecifieke vakken bestudeer je de geschiedenis van het tolken, de grote stromingen binnen het tolkonderzoek en raak je vertrouwd met corpusgebaseerde en experimentele onderzoeksmethodologieën in het domein. Je leert bovendien kritisch na te denken over de belangrijkste deontologische principes en uitdagingen waarmee je als tolk geconfronteerd wordt.

Als keuzevak kan je opteren voor:

  • een derde vreemde taal
  • taaltechnologische ontwikkelingen (in het vak Digital Humanities)
  • audiovisueel tolken (live ondertiteling en audiodescriptie met behulp van gespecialiseerde software)

Stage

Bij voorkeur volg je een tolkstage om werkveldervaring op te doen. Zo ervaar je aan den lijve welke uitdagingen een tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten (gesproken) teksten worden getolkt, van welke gespecialiseerde software gebruik wordt gemaakt, enz.

Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is.

Onze lesgevers van de Master in het tolken en het Postgraduaat Conferentietolken hebben een grote expertise opgebouwd rond interprofessionele vorming van tolken.

Onze studenten worden ingeschakeld in verschillende projecten:

  • Met de JURINTE-projecten komen de studenten in contact met juridische actoren zoals de rechtbanken en de politie.
  • UZIS is het project waarin we samenwerken met de opleiding Geneeskunde aan UGent.
  • De Joint Mock is een samenwerking met het Centrum voor EU-Studies aan UGent.
  • Onze studenten tolken ook oudercontacten samen met studenten van de Bachelor middelbaar onderwijs van HoGent.

Masterproef

De kroon op het werk wordt je masterproef. Je kiest een onderwerp of stelt er zelf een voor in het domein van het tolkonderzoek en je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma.

Je bewijst dat je zelfstandig wetenschappelijke informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je een onderzoeksvraag kunt formuleren en een gepaste methodologie kunt aanwenden om die te beantwoorden. Een heldere, wetenschappelijke schrijfstijl en correct taalgebruik zijn uiteraard cruciaal.

Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid. Bekijk zeker ook eens de thema's die aan bod kunnen komen.

Studiefiches

Een gedetailleerd overzicht van het programma kan je raadplegen via de studiekiezer.

Vervolgopleiding

Het postgraduaat conferentietolken dat je aansluitend kan volgen, breidt je tolkopleiding nog verder uit. Je wordt getraind in het simultaan en consecutief tolken binnen een conferentiecontext (i.e. in conferentiezalen met tolkcabines) en raakt vertrouwd met nieuwe contexten en werkvelden (o.a. nationale en internationale politiek, economie en wetenschap). Bovendien verwerf je een inzicht in hedendaagse tolktechnologie, zoals tolken met spraakherkenning en pas je die toe in de praktijk.

Getuigenissen studenten en alumni

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Toegepaste taalkunde. We hebben ook heel wat getuigenissen van alumni.

Contact

Kom langs op de infodag op onze eigen campus op zaterdag 20 april of op een van de andere infodagen.