Educatieve master talen

Je hebt het diploma van academische bachelor in de toegepaste taalkunde op zak? Nu ligt de weg naar de opleiding tot educatieve master talen voor je open. Het is één van de vier masteropleidingen die door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie worden aangeboden. De andere zijn de master in het vertalen, de master in het tolken en de master in de meertalige communicatie.

Voor wie?

Je voelt je specifiek aangetrokken tot het onderwijs, of je wil een opdracht in het onderwijs combineren met een job als zelfstandig vertaler of tolk. De lerarenopleiding bereidt je voor op de grote diversiteit aan lesopdrachten: verschillende types secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, of Nederlands als vreemde taal. Je loopt ook ruim stage in verschillende onderwijscontexten. De vele vaardigheidsvakken uit de bachelor en de master bereiden je optimaal voor op het hedendaagse talenonderwijs, en met je ervaring als vertaler, tolk of communicatiespecialist ben je ideaal geplaatst om mee te werken aan de innovatie ervan. Het diploma Toegepaste Taalkunde biedt een vereist bekwaamheidsbewijs voor het onderwijs.

Opbouw

In de educatieve master talen combineer je de master vertalen, tolken of meertalige communicatie met vakken algemene didactiek en vakdidactiek. Studenten Toegepaste Taalkunde die specifiek geïnteresseerd zijn in een loopbaan als leerkracht Nederlands kunnen er na de bachelor voor kiezen om een van de twee vreemde talen te laten vallen en tijdens de educatieve master een ruimer pakket Nederlands op te nemen. Deze mogelijkheid is uniek in Vlaanderen. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een domeinmaster te volgen, en daarna een verkorte educatieve master. In de bachelor kun je ook al een voorbereidend educatief vakkenpakket opnemen, waardoor je meer keuzemogelijkheden krijgt in de educatieve master.

Eline legt het uit in onderstaande video

Praktisch

De educatieve masteropleiding in de talen wordt gezamenlijk georganiseerd door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent en heeft een studieomvang van 120 studiepunten.

Afstudeerrichting toegepaste taalkunde

  • Informatie voor studenten die de opleiding volgen na de bacheloropleiding
  • Informatie over het verkorte traject voor studenten die de opleiding volgen na de masteropleiding. Studenten die reeds een masterdiploma behaalden kunnen een verkort traject van 60 studiepunten volgen dat enkel uit de component leraar bestaat.

Contact