Internationalisering

Waarom naar het buitenland?

Het is een absolute boost voor je ‘soft skills’: je persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, oplossingsgerichtheid, besluitvaardigheid. Ook werkgevers appreciëren internationaal georiënteerde werknemers en hechten groot belang aan een buitenlandse uitwisselingservaring bij het beoordelen van een CV.

Wie kan vertrekken?

Je moet minstens 108 credits van BA1 en Ba2 verworven hebben na de tweede zittijd van het voorafgaande jaar om in het derde jaar op uitwisseling te kunnen vertrekken.

Waar kan je naartoe?

Hier kan je de bestemmingen vinden voor studenten Toegepaste Taalkunde.

Voor meer uitleg over de toewijzing van de beschikbare plaatsen, kan je terecht op de infosessie van je opleiding, bij de uitwisselingscoördinator Céline Van De Walle of bij Isabelle Jacob van het International Office op de faculteit.

Prijs buitenlandverblijf?

Door de overeenkomsten met onze partners moeten onze studenten geen inschrijvingsgeld betalen aan de partnerinstelling. Als uitwisselingsstudent schrijf je je als reguliere student in aan de Universiteit Gent. Als je recht hebt op een Vlaamse studietoelage of vermindering van het inschrijvingsgeld, behoud je dit recht tijdens je verblijf in het buitenland. Ook kinderbijslag loopt tijdens het buitenlands studieverblijf gewoon door.
Er zijn een aantal beurzen beschikbaar.

Beurzen

Afhankelijk van het type van mobiliteit kan je aanspraak maken op de volgende beurzen.

Wat als student met een functiebeperking?

Ook als student met een functiebeperking kan je op uitwisseling. Indien je een functiebeperking hebt, neem je contact op met de dienst internationalisering. In samenspraak met de trajectbegeleider, bekijken we je dossier en gaan we na welke stappen we kunnen ondernemen. Als je hier individuele maatregelen gekregen hebt, vragen we aan de gastinstelling om deze in de mate van het mogelijke te respecteren.

Ook als je niet officieel geregistreerd staat als student met een functiebeperking, kan je bij ons terecht. Er zijn heel wat mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Heel belangrijk hierbij is dat we al vroeg contact opnemen met de gastinstelling, zodat we kunnen nagaan welke faciliteiten zij kunnen aanbieden.

Sommige studenten kunnen aanspraak maken op een extra beurs voor studenten met een functiebeperking. Deze beurs kan worden aangevraagd via het aanspreekpunt Student en Functiebeperking. Zij werkt hiervoor nauw samen met de AIB. Het is belangrijk deze beurzen op tijd aan te vragen.

Het kan zijn dat je worstelt met een persoonlijk probleem, fysiek of psychisch. Misschien is niemand van de faculteit hiervan op de hoogte. Onze ervaring leert dat als er zich een uitzonderlijke situatie, van welke aard dan ook, voordoet in het buitenland, het beter is dat wij van je situatie op de hoogte zijn, zodat we op een gepaste en efficiënte manier kunnen reageren. Wij denken hierbij aan studenten met een medisch probleem, studenten die een depressie doormaakten, studenten met een specifieke thuissituatie, enz. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

4-jarige AEL-bachelor

In de plaats van de bachelor in de toegepaste taalkunde te doorlopen volgens het standaardparcours van 3 jaar (180 studiepunten), krijgt een beperkt aantal studenten ook de mogelijkheid om een vierjarig parcours (240 studiepunten) te volgen met twee jaar buitenland. Voorwaarde is wel dat ze voor alle vakken in de eerste bachelor slagen. De joint bachelor Applied European Languages (AEL) laat toe om tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding aan een buitenlandse partneruniversiteit studeren. Studenten met de volgende talencombinaties komen daarvoor in aanmerking: Frans-Duits, Frans-Spaans en Duits-Spaans. Op het einde van het traject krijgen de AEL-studenten niet alleen hun bachelordiploma maar ook bijkomende certificaten van de buitenlandse universiteiten waar ze hebben gestudeerd. Alle info over de AEL-bachelor.

FAQ

 • Wat moet ik doen als ik nog vakken van Ba1 of Ba2 moet opnemen tijdens mijn buitenlandverblijf?
  Je zal via Ufora de vakken moeten meevolgen. Als je niet in het land bent tijdens de normale examenperiode, dan kan je op basis van je buitenlandverblijf een andere datum aanvragen voor je examen.
 • Welke vakken kan ik vervangen tijdens mijn verblijf in het buitenland?
  Je vervangt de vakken van BA3 die vallen in de periode waarin jij in het buitenland zit. Vakken van Ba1 of Ba2 kan je niet vervangen. In sommige gevallen is het wel mogelijk een master vak te vervangen.
 • Ben ik verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?
  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland
 • Hoe regel ik de administratieve kant van mijn verblijf?
  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/procedure.htm
 • Wat kan je doen als je het semester in het buitenland financieel niet aankan?
  In bepaalde situaties kunnen studenten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de dienst Studentenvoorzieningen. Deze dienst beslist onafhankelijk of iemand voldoet aan de voorwaarden voor een financiële tussenkomst. Wie meer informatie wil over de voorwaarden en procedures kan terecht op de website van de dienst studentenvoorziening van UGent. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning moet een uitgebreid dossier opgesteld worden. Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met deze dienst.

Contact

Isabelle Jacob
+32 9 264 98 96
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
Enkel op afspraak

Buddyproject

De faculteit organiseert een buddyprogramma waarbij lokale studenten worden toegewezen aan een internationale student. De lokale studenten zorgen voor een eerste welkom en leiden de internationale studenten rond op de faculteit en in de stad. Ze zijn voor de bezoekende studenten het eerste aanspreekpunt voor praktische vragen.

Misschien heb je zelf al een buitenlandervaring als student achter de rug? Dan heb je ongetwijfeld ondervonden hoe ingewikkeld het kan zijn om je in een nieuwe omgeving te oriënteren (waar vind ik de faculteit, de studieprogramma’s, de winkels, de studentenrestaurants,…?) en weet je dat het moeilijk is om vertrouwd te raken met de plaatselijke gewoonten. Of misschien heb je gewoon interesse in andere talen en culturen en help je graag nieuwe internationale gasten om zich thuis te voelen in Gent? Dan is dit iets voor jou!

Zowel in het eerste (vanaf september) als in het tweede semester (vanaf februari) komen heel wat internationale studenten op onze faculteit aan. De eerste dagen brengen ze vaak zoekend en vragend door. Hoe leven, studeren en werken wij, Vlamingen? En wat doen we tijdens de weekends thuis?

Het blijkt bovendien niet gemakkelijk te zijn om contact te leggen met de Vlaamse studenten.

Daarom zoeken we voor onze internationale studenten een meter of peter ("buddy"). Als buddy help jij één of meerdere internationale studenten om hun weg te vinden en zich in het Vlaamse studentenleven te integreren.

Online registreren voor 15 augustus

Vragen? Contacteer Carine Focquaert.

Taaltandem

In een language tandem leren twee studenten elkaars moedertaal te gebruiken.

 • Wie? Zowel internationale studenten (diploma- en uitwisselingsstudenten) die aan UGent studeren als studenten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte mogen deelnemen.
 • Waarom? Je scherpt je vaardigheden in een vreemde taal aan met hulp van een native speaker. In tegenstelling tot het klassieke leren, kan de native speaker jou individueel begeleiden. En het is gewoon leuk om doen!
 • Waar en wanneer? Aan jou de keuze! Samen met je tandempartner spreek je zelf af wanneer, waar en hoe vaak je wil.
 • Hoe? Registreer je moedertaal en doeltaal. Wij proberen je dan te matchen met een andere student die een native speaker is van jouw gewenste doeltaal en die jouw moedertaal wil leren.​