Bijscholingen beëdigd vertalen en tolken

We organiseren 2 gespecialiseerde modules:

 • Taptolken: 9 mei, 15 mei en 23 mei, 18u-20u, campus Mercator

 • Familierecht: 30 mei, 1 juni en 5 juni, 18u-20u, campus Mercator

De andere modules worden (indien voldoende interesse) in het najaar van 2023 georganiseerd.

Praktisch

 • De modules vinden plaats vanaf 10 deelnemers, en kunnen gevolgd worden door de deelnemers van de permanente vorming of door beëdigde tolken en vertalers die zich willen bijscholen.
 • Enkel wie alle lessen volgt, krijgt een certificaat
 • Kmo/opleidingsverlof zijn niet mogelijk.
 • Wie nog vragen heeft over de permanente vorming of over de bijscholingen, kan mailen naar beedigd-tolken@ugent.be of  beedigd-vertalen@ugent.be. De meeste vragen worden echter op deze website beantwoord. Voor u contact opneemt, gelieve dus eerst deze webpagina en onze 'Vaak gestelde vragen' (FAQ) grondig te overlopen.

  Inhoud bijscholingen

  Familierecht

  Jeugdrecht (Els De Frene)

  De module behelst de belangrijkste begrippen uit het jeugdrecht alsook de meest voorkomende procedures. Om een en ander nog duidelijker te kaderen worden een aantal voorbeelddossiers besproken. Na het volgen van deze gespecialiseerde cursus weten cursisten wat een VOS en MOF is, hebben ze notie van de alimentatieverplichting en het Kinderrechtenverdrag en kunnen ze aan de slag om bijstand in deze materie te bieden.

  Asielrecht

  Taptolken (meerdere lesgevers)

  De module geeft cursisten een kijk op de technologie en de (deontologische) principes van het taptolken. Om het belang van die principes te illustreren, komen spelers uit de gerechtelijke wereld een paar zaken uiteenzetten waarbij ze betrokken waren en waarin taptolken een centraal element van de bewijsvoering was.

  Videotolken en afstandstolken met oefeningen