Kan ik in het buitenland studeren?

Verplicht Erasmusverblijf in derde bachelor

Het opleidingsprogramma voorziet in het eerste semester van de derde bachelor standaard een buitenlandverblijf voor alle studenten. De student studeert dan vier of vijf maanden aan een van onze talrijke buitenlandse partneruniversiteiten en legt daar ook examens af. Het buitenlandverblijf zorgt er niet alleen voor dat de student zijn/haar talenkennis flink kan verbeteren, maar test tegelijk ook de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in een interculturele context.

De bestemming hangt af van de gekozen talencombinatie, maar binnen elke talencombinatie zijn er tal van mogelijkheden.

De antwoorden op al je vragen over het buitenlandsemester (waarom zou je naar het buitenland gaat, wie kan er gaan, naar waar kan je gaan, hoeveel kost het, ...) vind je hier.

Joint bachelor Applied European Languages

In de plaats van de bachelor in de toegepaste taalkunde te doorlopen volgens het standaardparcours van 3 jaar (180 studiepunten), krijgt een beperkt aantal studenten ook de mogelijkheid om een vierjarig parcours (240 studiepunten) te volgen met twee jaar buitenland. De joint bachelor Applied European Languages (AEL) laat toe om tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding aan een buitenlandse partneruniversiteit studeren. Studenten met de volgende talencombinaties komen daarvoor in aanmerking: Frans-Duits, Frans-Spaans en Duits-Spaans. Aan het eind van die ervaring krijgt de student behalve zijn/haar bachelordiploma ook bijkomende certificaten van de buitenlandse faculteiten waar hij/zij heeft gestudeerd.

Zijn er naast de Erasmuservaring ook andere uitstappen naar bijvoorbeeld Italië, Groot-Brittannië, Turkije, …?

In het programma ligt niets structureel vast, maar elk jaar zijn er wel ad hoc initiatieven of projecten binnen bepaalde vakken. Voor Duits ging een groep studenten uit de Master Meertalige Communicatie recent naar Wolfenbüttel, in het kader van een praktijkvak. Er werden in het verleden ook al Berlijn-reizen georganiseerd, uitstappen naar Frankfurt, Eupen, Aachen, … In BA2 wordt voor de studenten Italiaans rond de paasvakantie ook steeds een reis naar Rome op poten gezet. Studenten Frans verkennen elk jaar een stad aan de andere kant van de taalgrens.
En de studenten Engels reizen al enkele jaren naar Groot-Brittannië in de paasvakantie.

Andere veelgestelde vragen.