Hoe combineer ik de opleiding met een job?

Flexibel studeren kan, maar het is moeilijk haalbaar om deze studies te combineren met een voltijdse betrekking, tenzij je je overdag toch deeltijds kunt vrijmaken. Een dag in de week is daarbij zeker niet voldoende. Zelfstudie zal slechts voor een paar vakken mogelijk zijn (algemene vakken).

De opleiding tot academische bachelor in de Toegepaste Taalkunde is een academische, maar ook praktische opleiding met een bijhorende masteropleiding van één jaar. Er wordt veel tijd gespendeerd aan het inoefenen van vaardigheden (mondelinge vaardigheden, schriftelijke vaardigheden, luistervaardigheid, enz.). De volledige opleiding in het eerste jaar bedraagt 60 studiepunten, gemiddeld 22 uur les per week, een studiebelasting van 1500 uur per academiejaar. Verdeel dit over 24 lesweken, 2 inhaalweken en 10 blok- en examenweken en een student zou per week gemiddeld 41 uur aan deze studie (inclusief colleges) moeten spenderen boven op eventuele beroepsactiviteiten.

Een werkende student kan wel van groep wisselen indien dit ervoor zorgt dat hij/zij een bepaald college wel kan bijwonen.

Geïndividualiseerd traject

Je kunt de opleiding met een geïndividualiseerd traject volgen; dan volg je niet het volledige traject maar een aantal opleidingsonderdelen. Op die manier kun je de opleiding bijvoorbeeld deeltijds afwerken.

Werkstudentenstatuut

Je kunt als werkende student ook een speciaal statuut (werkstudentenstatuut) aanvragen. Op basis van dit statuut kunnen examens bijvoorbeeld op een ander moment – binnen en soms ook buiten de examenperiode – worden afgelegd of kun je taken op een ander moment indienen.

In ieder geval zal je moeten kijken naar een oplossing waardoor je toch zeker een deel van de colleges kunt bijwonen.

Examencontract

Als een student helemaal niet naar de colleges kan komen, kan hij/zij zich met een examencontract inschrijven.  Met een examencontract mág een student niet naar de colleges komen en heeft hij ook geen recht op vakinhoudelijke ondersteuning. Met een examencontract de volledige opleiding afleggen, is niet mogelijk. Je kunt namelijk geen examencontract nemen voor de meeste taalvakken (zie de studiefiches in de studiegids).   

Een student moet aanwezig zijn in de colleges met permanente evaluatie. In het eerste jaar zijn er nog weinig opleidingsonderdelen met permanente evaluatie. Hoe verder je vordert, hoe meer permanente evaluatie en projectwerk er komt. Je kunt ook onmiddellijk examens in tweede zit afleggen, maar dan verliest je natuurlijk één examenkans.

 Andere veelgestelde vragen