Hoe combineer ik de opleiding met een job?

Flexibel studeren kan, maar het is moeilijk haalbaar om deze studies te combineren met een voltijdse betrekking, tenzij je je overdag toch deeltijds kunt vrijmaken. Een dag in de week is daarbij zeker niet voldoende. Zelfstudie zal slechts voor een paar vakken mogelijk zijn (algemene vakken).

Meer info op deze pagina's van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte of van de UGent.

  • Voor concrete vragen neem je best contact op met onze trajectbegeleider Anne Verwaeren

Geïndividualiseerd traject

Je kunt de opleiding met een geïndividualiseerd traject volgen; dan volg je niet het volledige traject maar een aantal opleidingsonderdelen. Op die manier kun je de opleiding bijvoorbeeld deeltijds afwerken.

Werkstudentenstatuut

Je kunt als werkende student ook een speciaal statuut (werkstudentenstatuut) aanvragen. Op basis van dit statuut kunnen examens bijvoorbeeld op een ander moment – binnen en soms ook buiten de examenperiode – worden afgelegd of kun je taken op een ander moment indienen. In ieder geval zal je moeten kijken naar een oplossing waardoor je toch zeker een deel van de colleges kunt bijwonen.