Werken en studeren

Werk je reeds en wil je graag verder studeren? De UGent zet je op weg met de nodige praktische informatie.

Werkstudentenstatuut

Werk je minstens halftijds of ben je zelfstandige voor minstens 80 uur per maand? Dan kan je het statuut van werkstudent aanvragen. Let wel: je kan het statuut pas aanvragen nadat je ingeschreven bent aan de UGent. Hoe aanvragen?

Indien je het werkstudentenstatuut verkregen hebt, kan de faculteit je bepaalde faciliteiten verlenen.

Werken en studeren aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faciliteiten voor studenten met het statuut van werkstudent

  • Al dan niet vrijgesteld worden van aanwezigheid in de les (mogelijks met ondersteunend leerpad of vervangende taak).
  • Al dan niet verplaatsen van één of meerdere examens binnen of buiten de reguliere examenperiode. De verplaatsing van een examen kan tot gevolg hebben dat de examenvorm wijzigt.
  • Een alternatief tijdstip voor feedback vastleggen.

De concrete invulling van de faciliteiten kan per opleidingsonderdeel verschillen en het staat een docent vrij de faciliteiten al dan niet toe te staan. Bovendien zijn niet alle opleidingsonderdelen te volgen als je niet aanwezig kan zijn in de les. Kijk dit dus per opleidingsonderdeel goed na op de studiefiche: in de studiekiezer klik je op je opleiding > tabblad 'programma' > klik op het opleidingsonderdeel > open de pdf van de studiefiche.

Inschrijven en curriculum vastleggen

Vooraleer je het werkstudentenstatuut kan aanvragen, dien je je in te schrijven voor de opleiding die je wenst te volgen. Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als dat voor de andere studenten. Er zijn mogelijkheden om via opleidingscheques te betalen.

Nadat je bent ingeschreven, leg je je curriculum vast. Je curriculum bestaat uit die opleidingsonderdelen waarvan je in het lopende academiejaar examen wil afleggen. De opleidingsonderdelen van het eerste modeltrajectjaar moeten verplicht opgenomen worden, tenzij je beschikt over een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut . 

Raadpleeg de lessenroosters en de onderwijs- en examenperiodes bij het samenstellen van je curriculum.

Heb je reeds een diploma, of denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen? Ga dan zeker na of je in aanmerking komt voor een specifiek programma met studieduurverkorting .

Van start gaan

Het is aan te raden om van elk opleidingsonderdeel dat je volgt minstens de eerste les bij te wonen. Tijdens de eerste lessen wordt immers belangrijke informatie gegeven over het studiemateriaal, de opbouw van de cursus, eventueel verplichte opdrachten en het examen. Doorgaans wordt dit na de les eveneens ter beschikking gesteld op het digitaal leerplatform Ufora.

Faciliteiten vastleggen

Wil je gebruik maken van één of meerdere faciliteiten van het werkstudentenstatuut, contacteer dan zo snel mogelijk de lesgever(s) per e-mail om de faciliteiten formeel vast te leggen. Bezorg de lesgevers eveneens het bewijs van je werkstudentenstatuut.

Bij meningsverschillen tussen student en lesgever m.b.t. faciliteiten kan de trajectbegeleider bemiddelen.

Vragen

Contacteer de trajectbegeleider van je opleiding.