Kan ik leraar worden met het diploma Toegepaste Taalkunde?

Ja, een diploma Toegepaste Taalkunde geeft net dezelfde rechten op een bekwaamheidsbewijs vreemde talen als een diploma Taal- en Letterkunde.

De educatieve masteropleiding bereidt je enerzijds voor op een job als leraar met een focus op het secundair onderwijs (2de en 3de graad), het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Welke vakken je mag geven in het secundair onderwijs hangt grotendeels af van de vakdidactiek(en) die je volgt.

Je kan les gaan geven in de vreemde talen waarvoor je je diploma behaald hebt. Studenten die graag Nederlands als moedertaal willen onderwijzen, hebben de mogelijkheid om één vreemde taal verder te studeren in combinatie met een ruimer pakket Nederlands. 

Onze studenten Toegepaste Taalkunde zijn bijzonder goed opgeleid om vreemde talen in het secundair onderwijs te geven. Dankzij de vele uren taalpraktijk en de ruime stage zijn zij prima voorbereid om een actuele en goed onderbouwde invulling te geven aan het huidige praktijkgerichte talenonderwijs.

Bovendien blinkt onze opleiding uit in het integreren van taaltechnologische vakken doorheen het volledige traject. Onze studenten zijn volledig vertrouwd met activiteiten zoals creatieve vertaling, ondertiteling, tolken, of het ontwikkelen van meertalige websites en zijn zo voorbereid op de modernisering van het onderwijs en de nieuwe leerdoelen en studierichtingen die hierop aansluiten.