Kan ik leraar worden en welke talen mag ik dan geven?

Het is een belangrijk misverstand dat een diploma Toegepaste Taalkunde minder mogelijkheden zou bieden voor een carrière in het onderwijs. Dat misverstand dateert nog van een twintigtal jaar terug, toen de (hogeschool)diploma’s Licentiaat Vertaler-Tolk leidden tot een vereist bekwaamheidsonderwijs voor het Technisch Secundair Onderwijs, maar niet voor het Algemeen Secundair Onderwijs. Die situatie is al geruime tijd aangepast, ook al is niet iedereen daar blijkbaar even goed van op de hoogte.

De essentie is dus dat een diploma Toegepaste Taalkunde net dezelfde rechten geeft op een bekwaamheidsbewijs vreemde talen als een diploma Taal- en Letterkunde. Je kan les gaan geven in de vreemde talen waarvoor je je diploma behaald hebt. Studenten die graag Nederlands als moedertaal willen onderwijzen, hebben de mogelijkheid om één vreemde taal verder te studeren in combinatie met een ruimer pakket Nederlands. Deze optie is uniek in Vlaanderen en gericht op studenten die graag Nederlands als moedertaal willen onderwijzen. Heb je bijvoorbeeld je bachelor Frans-Duits-Nederlands afgerond en wil je later liefst Frans en Nederlands geven, dan kies je voor de educatieve master Frans-Nederlands. Het pakket Duits valt daarmee weg en Nederlands wordt uitgebreid.

We zijn ervan overtuigd dat de studenten Toegepaste Taalkunde ideaal zijn opgeleid om vreemde talen in het secundair onderwijs te geven. Dankzij de vele uren taalpraktijk en de ruime stage zijn zij prima voorbereid om een actuele en goed onderbouwde invulling te geven aan het huidige praktijkgerichte talenonderwijs. En waarom zouden de leerlingen in het secundair onderwijs niet geleidelijk aan meer vertrouwd gemaakt worden met activiteiten zoals creatieve vertaling, ondertiteling, tolken, of het ontwikkelen van meertalige websites?

Andere veelgestelde vragen.