Waarom Nederlands als basis?

Een zo perfect mogelijke beheersing van het Nederlands is een troef in het latere beroepsleven en in feite zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor wie professioneel met taal om wil gaan. Van een toegepast taalkundige – of hij/zij nu in de vertaal- of tolkbranche actief is dan wel in het ruimere veld van de meertalige communicatie – wordt een goed ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands verwacht.

Een goed inzicht in eigenschappen en structuren van de moedertaal is bovendien een uitstekend hulpmiddel om vreemde talen te leren. De studie van het Nederlands is dus niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om de verwerving van vreemde talen efficiënter en met meer inzicht aan te pakken.

Andere veelgestelde vragen