Waarom is Nederlands belangrijk in de opleiding?

Een zo perfect mogelijke beheersing van het Nederlands is een troef in het latere beroepsleven en in feite zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor wie professioneel met taal om wil gaan. Van een toegepast taalkundige – of hij/zij nu in de vertaal- of tolkbranche actief is dan wel in het ruimere veld van de meertalige communicatie – wordt een goed ontwikkeld gevoel voor correct en vlot Nederlands verwacht.

Een goed inzicht in eigenschappen en structuren van het Nederlands is bovendien een uitstekend hulpmiddel om de verwerving van vreemde talen efficiënter en met meer inzicht aan te pakken.

Alvorens je studie te beginnen, verwachten we dat je Nederlands heel goed is, dat betekent dat het ofwel je moedertaal is, of dat je de eindtermen voor Nederlands behaald hebt in het secundair onderwijs

Wil je graag leerkracht Nederlands worden, dan heb je na de bachelor rechtstreeks toegang tot de educatieve master met Nederlands. Je kiest er dus voor om een ruimer pakket Nederlands op te nemen en een van de twee vreemde talen te laten vallen. Deze rechtstreekse optie is uniek in Vlaanderen.