Komt de job van vertaler of tolk in het gedrang?

Het goede nieuws is dat er in de wereld nog nooit meer vertaald werd dan nu, en dat het échte gevaar voor onze jobs eigenlijk vermeden is, namelijk dat de internationale communicatie alleen maar in het Engels zou verlopen, en dat er dus geen vertalingen meer nodig zouden zijn. Dat is niet zo: onze maatschappij is meertaliger dan ooit.

De gevolgen van digitalisering en artificiële intelligentie op de huidige jobs vallen natuurlijk niet te ontkennen, maar treffen zeer veel intellectuele beroepen, gaande van financiële analisten, juristen, marketeers, tot de handel en dokters. De uitdaging voor alle opleidingen in het hoger onderwijs bestaat erin om de studenten voor te bereiden op een gedigitaliseerd werkveld.

Daarom integreren wij zeer bewust technologie en digitale skills in onze opleiding. Een van onze onderzoeksgroepen, LT3 bestaat net uit mensen die zelf meebouwen aan de systemen van automatische vertaling of monitoring van sociale media. Vertalers, tolken en communicatiespecialisten werken tegenwoordig met technologie, en de beroepen zijn geëvolueerd tot mensen die expert zijn in een combinatie van taal en technologie. De sterkte van de opleiding is net dat wij de studenten hierop voorbereiden.

We bieden trouwens ook een postgraduaatsopleiding Computer-Assisted Language Mediation aan, voor studenten die zich na hun master nog verder willen specialiseren in technologie.

Ten slotte: het is niet omdat technologie een noodzakelijke voorwaarde is dat het ook een voldoende voorwaarde zou zijn om een goede taalprofessional te zijn. Het is evident dat dit niet het geval is: talige creativiteit, een empathisch vermogen om in te schatten hoe een bepaalde formulering of boodschap zal overkomen op een (cultureel verschillend) publiek, overtuigingskracht, of inzicht in de culturele context blijven onontbeerlijke eigenschappen die je slechts verwerft na een doorgedreven studie.

Andere veelgestelde vragen.