Heeft de job van vertaler of tolk nog toekomst?

Vertalers en tolken blijven essentieel, ondanks de technologische hulpmiddelen.

De wereld waarin we leven is steeds sterker geglobaliseerd en onze samenleving is diverser, multicultureler en digitaler dan ooit tevoren. Taal is in elke sector aanwezig, de mogelijke communicatiekanalen nemen alsmaar toe. Meer dan ooit is er nood aan profielen met een hoge graad van taalbeheersing.

Artificiële intelligentie kan het vertaalproces versnellen, maar menselijke controle en revisie blijven cruciaal, vooral in complexe en gevoelige situaties zoals juridische of medische contexten. Het beroep van tolk is zelfs in praktijk bijna een knelpuntenberoep aan het worden en er is een tekort aan kandidaten.

De gevolgen van digitalisering en artificiële intelligentie op de huidige jobs vallen natuurlijk niet te ontkennen. Maar allé intellectuele beroepen worden daardoor getroffen, gaande van financiële analisten, juristen, marketeers, tot de handel en dokters. De uitdaging voor alle opleidingen in het hoger onderwijs bestaat erin om de studenten voor te bereiden op een gedigitaliseerd werkveld.

Daarom integreren wij zeer bewust technologie en digitale skills in onze opleiding.

Vertalers, tolken en communicatiespecialisten werken tegenwoordig met technologie, en de beroepen zijn geëvolueerd tot mensen die expert zijn in een combinatie van taal en technologie. De sterkte van de opleiding is net dat wij de studenten hierop voorbereiden.

Vanaf 2024-2025 starten we een uniek traject met taaltechnologie in combinatie met Nederlands en één vreemde taal (Engels, Duits of Frans). 

Technologie mag dan wel een noodzakelijk aspect zijn voor een goede taalprofessional, het is niet voldoende op zich. Talige creativiteit, empathie om de impact van een boodschap op verschillende culturele doelgroepen in te schatten, overtuigingskracht en inzicht in culturele context blijven essentieel. Deze vaardigheden worden pas echt ontwikkeld door een grondige studie.