Welke voorkennis is nodig om Toegepaste Taalkunde te studeren?

Welke voorkennis wordt verwacht voor de verschillende talen? Liggen de verwachtingen hoger voor Engels en Frans door de kennis uit het secundair onderwijs? Is het tempo hoog?

De docenten van de eerste bachelor vinden het in de eerste plaats belangrijk dat studenten gedreven zijn en een gemotiveerde belangstelling hebben voor de gekozen taal.
  • Voor Engels en Frans gaat men ervan uit dat studenten een vrij solide voorkennis hebben door de lesuren in het secundair onderwijs.

    Dat betekent dat de gemiddelde eerstejaarsstudent Frans en Engels bij zijn inschrijving een basisvocabularium onder de knie heeft, een kort gesprek kan voeren waarin hij alledaagse uitdrukkingen en woorden hanteert, eenvoudige mondelinge of schriftelijke informatie begrijpt en kan navertellen, en kennis heeft van de voornaamste grammaticale regels  en begrippen. Tijdens de eerste colleges worden elementaire  begrippen en regels herhaald en worden middelen aangereikt om die te oefenen. 
  • We verwachten ook dat je Nederlands heel goed is, dat betekent dat het ofwel je moedertaal is, of dat je de eindtermen voor Nederlands behaald hebt in het secundair onderwijs. Lees ook het antwoord op de vraag: "Waarom Nederlands als basis?"
  • Voor de andere talen is geen voorkennis vereist.

    Vooral de motivatie, interesse en gedrevenheid van de student zijn belangrijk. Kies de talen die je het liefst doet en waarin je het meest interesse hebt. Uiteraard ligt het tempo hoger dan in het secundair onderwijs en bouw je je kennis van de gekozen nieuwe taal sneller op, ook omdat je meer uren per week krijgt dan in het middelbaar onderwijs.
  • Kies je voor het traject met taaltechnologie? Lees het antwoord op de vraag: "Moet je goed zijn in wiskunde om taaltechnologie te studeren?"

 Andere veelgestelde vragen