Kiezen voor Pedagogische wetenschappen?

Leer onze opleiding Pedagogische wetenschappen online kennen op jouw eigen tempo.

Deze webpagina richt zich op studiekiezers uit het secundair onderwijs. Heb je reeds een diploma hoger onderwijs behaald, neem dan zeker een kijkje op de pagina voor schakel- en voorbereidingsprogramma's aan onze faculteit!

Good to know over de opleiding Pedagogische wetenschappen

De traditionele omschrijving van pedagogiek is de wetenschappelijke studie van de opvoeding van kinderen. Pedagogiek beperkt zich echter niet tot kinderen en ook niet tot opvoeding. Mensen, zowel individuele kinderen als volwassenen als groepen, maken deel uit van een omgeving en leren daarmee adequaat omgaan. Hiervoor hebben ze bepaalde vaardigheden, houdingen en inzichten nodig die ze moeten verwerven en verder ontwikkelen. Dit is de taak van de pedagoog: het ondersteunen bij de verwerving en verdere ontwikkeling van die bekwaamheden door opvoeding, onderwijzen, begeleiden, opleiden ...

Meer informatie vind je in de voorstelling van de opleiding Pedagogische Wetenschappen

  • De infofiche Pedagogische Wetenschappen bundelt alle praktische info die we studiekiezers meegeven op een infodag!
  • In de bachelorbrochure vind je een overzicht van de opleiding, een beschrijving per vak in je eerste bachelor, de afstudeerrichtingen, stagemogelijkheden...
  • Heb je vragen over hoe het leven en leren er aan de UGent, en specifiek de FPPW, uitzien? Wil je meer te weten komen over de opleiding Pedagogische wetenschappen, de lessen, groepswerken ...? Heb je vragen over de studiekosten en huisvesting? Je vindt een antwoord in onderstaand filmpje of deze PowerPoint!

Afstudeerrichtingen & Jobs

Vanaf het 3e bachelorjaar kan je kiezen voor een afstudeerrichting. Er zijn 3 afstudeerrichtingen in de opleiding Pedagogische wetenschappen. In de masteropleiding kan je ook kiezen voor de Educatieve master.

Je kan het studieprogramma (vakkenpakket) van elke afstudeerrichting bekijken in de online studiegids. Je kan op elk vak doorklikken voor meer informatie over de inhoud, werkvorm, examenvorm, leermateriaal ... In de rechter bovenhoek kan je ook het lessenrooster bekijken.

De tewerkstellingsmogelijkheden worden voorgesteld aan de hand van een poster en filmpje.

 

Pedagogiek & Onderwijskunde

Educatieve master

Educatieve master 

Nadat je een schakel- of voorbereidingsprogramma gevolgd hebt, kan je ook kiezen voor de educatieve master in de gedragswetenschappen
De educatieve master bereidt je voor op een job als leraar in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs maar ook buiten het onderwijs zijn er heel wat mogelijkheden.

Lesfragmenten

Bekijk hier enkele lesfragmenten en filmpjes om een beeld te krijgen hoe het eraan toe gaat in de opleiding Pedagogische wetenschappen:

Leermateriaal

Snuister eens in de boeken van de eerste bachelor Pedagogische wetenschappen! Klik op de afbeelding om de boeken te openen of downloaden.

Onderwijskunde      Onderwijskunde: praktijk, onderzoek en beleid      Orthopedagogiek & Disability Studies     Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid     Sociale agogiek     Sociale agogiek: praktijk, onderzoek en beleid 

 

Statistiek I    Wijsgerige antropologie    Sociologie    Psychologie    Pedagogische basisbegrippen en contexten

 

Internationale ervaring

Je kan ervoor kiezen om een deel van je vakken of stage in het buitenland te volgen. De mogelijkheden verschillen per afstudeerrichting.

Neem hier een kijkje voor meer informatie!

Voorkennis

Kom te weten hoe het ideale profiel van een student Pedagogische wetenschappen eruit ziet!

Veel voorkomende vragen

Brochure veel voorkomende vragen bij studie- en trajectbegeleiding

 

In deze brochure vind je een antwoord op vragen die we regelmatig ontvangen van studiekiezers, zoals bijvoorbeeld:  Hoe ziet mijn lesrooster eruit? Waar kan ik mijn boeken bestellen? Hoe werkt leerkrediet ook al weer? Hoe ziet de stage eruit? ...

  Werkstudenten

   

  Werken en studeren combineren aan onze faculteit?

  Neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie!

   Kennismaken met de faculteit

   Alles over studeren aan de UGent

   Aan de universiteit spreken we over een academiejaar, studiepunten, leerkrediet ... Allemaal nieuwe begrippen die horen bij het studeren aan de UGent.

   Kom hier te weten wat dit allemaal betekent!

   Academiejaar 2020-2021

   Ay Corona! Bekijk hier hoe het onderwijs er in academiejaar 2020-2021 zal uitzien aan de UGent.

   Contact

   Heb je nog een vraag? Neem dan zeker contact met ons op!