Master in het Sociaal Werk

De masteropleiding Sociaal werk focust zich op de studie en het ontwikkelen van kwaliteitsvolle sociaal werkpraktijken in relatie tot actuele maatschappelijke vraagstukken. Hierbij staan de principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit centraal. Deze praktijken krijgen vorm in een groot aantal verschillende organisaties en contexten zoals algemeen welzijnswerk (werken met thuislozen, gedetineerden, slachtoffers van misdrijven... ), jeugdhulp, jeugdwerk, buurtwerk, sociaal-artistieke praktijken, vluchtelingenwerk, kinderopvang, ouderenzorg en onderwijs.

De opleiding besteedt aandacht aan hoe sociaal werkpraktijken, beleid en onderzoek vorm krijgen, maar ook aan diverse sociale problemen en nieuwe uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt en die een belangrijke invloed hebben op de leefwereld van mensen. Denk bijvoorbeeld aan tendensen van individualisering, multiculturalisering en digitalisering. De academische master sociaal werk is gericht op het ontwikkelen van een kritisch-reflectieve houding en persoonlijke visie op deze actuele maatschappelijke vraagstukken. Doorheen de opleiding krijgen studenten theoretische kaders en vaardigheden aangereikt om sociaal werkpraktijken, beleid en onderzoek beter te begrijpen en mee vorm te geven.

De opleiding biedt je een academische vorming die gericht is op het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om op een competente manier individuen en groepen te ondersteunen om hun plek te vinden in de samenleving.  Het pedagogisch handelen is geïnspireerd op vijf krachtlijnen die beschouwd kunnen worden als het DNA van sociaal werk: nabijheid, politiserend werken, procesmatig werken, generalistisch werken en verbindend werken. De opleiding gaat dus zowel om het leren ondersteunen van mensen als het leren analyseren en bevragen van maatschappelijke vraagstukken, zoals sociale ongelijkheid. Deze verbinding tussen individueel en structureel werken vormt een belangrijk aandachtspunt binnen de opleiding.

Wat definieert de opleiding?

Als master in het Sociaal werk kom je terecht in een verscheidenheid aan professionele settings. We gingen rond bij enkele alumni en proffen en vroegen hen welke woorden volgens hen de opleiding en het werkveld het meest typeren. Ben je benieuwd? In de video's hieronder vind je hun antwoorden.

Opbouw en toelating

De masteropleiding in het Sociaal werk omvat 60 studiepunten. Je kan deze masteropleiding op één jaar voltijds studeren afwerken. 
Je kan deze éénjarige masteropleiding pas volgen nadat je eerst een voorbereidings- of schakelprogramma hebt behaald aan onze faculteit. 

Starten na een academische bachelor

Traject 1e bachelor Pedagogische Wetenschappen naar Master Sociaal Werk

De masteropleiding Sociaal werk richt zich vooreerst op academische bachelors vanuit de Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Sociale agogiek. Deze academische bachelors stromen via een voorbereidingsprogramma van 60 studiepunten door naar de master in het Sociaal werk. Het volledige traject bedraagt 5 voltijdse academiejaren, net als voor de master in de Pedagogische wetenschappen.

Het voorbereidingsprogramma is daarnaast ook toegankelijk vanuit enkele andere academische bacheloropleidingen, zowel binnen als buiten de faculteit. De lengte van het voorbereidingsprogramma hangt af van jouw vooropleiding en omvat 73 of 84 studiepunten. Om te weten vanuit welke andere academische bachelors je kan instromen in het voorbereidingsprogramma Sociaal werk, neem een kijkje in de studiekiezer of in de brochure voor schakel- & voorbereidingsprogramma's (pagina 18). 

 

  

   

Starten na een professionele bachelor

Als je al een professioneel bachelordiploma op zak hebt, kan je mogelijks via een schakelprogramma (van minimaal 61 studiepunten) doorstromen naar de éénjarige master in het Sociaal werk. De vooropleidingen die toegang krijgen tot het schakelprogramma kan je nakijken in de studiekiezer of in de brochure voor schakel- & voorbereidingsprogramma's (pagina 18). De lengte van het schakelprogramma hangt af van jouw vooropleiding en omvat 61 of 80 studiepunten, nadien volgt de masteropleiding Sociaal werk van 60 studiepunten. Na het behalen van je professionele bachelor kan je deze trajecten op 2 à 3 voltijdse academiejaren afwerken.

Studieprogramma

Neem een kijkje in de studiekiezer voor het studieprogramma van deze opleiding. Voor meer toelichting over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

Jobmogelijkheden

  • Wil je graag weten waar masters in het Sociaal werk terecht komen? Bekijk dan de poster met tewerkstellingsmogelijkheden
  • Benieuwd naar wat alumni zeggen over de opleiding en waarom ze voor de opleiding kozen? Klik op de tegels om de getuigenissen te bekijken.
Filmpje beroepsmogelijkheden Sociaal Werk
Lisa Arys - Relatiebeheerder UNIZO & Markant bij Trias vzw
Filmpje beroepsmogelijkheden Sociaal Werk
Michael Bouchez - Slachtofferbemiddelaar bij VZW parcours & medewerker Kinderrechtencommissariaat
Filmpje beroepsmogelijkheden Sociaal Werk
Daniel Gebruers - Directeur bij Vrij CLB Antwerpen Middengebied 2
Filmpje beroepsmogelijkheden Sociaal Werk
Zahra Keleman - Consulent leidinggevende Kinderdagverblijf Nieuwland
Filmpje beroepsmogelijkheden Sociaal Werk
Tine Verhenne - Directie Detentiebeheer & Cellmade


Stage

  • Als je start na de  academische bachelor Pedagogische Wetenschappen of na een andere academische bachelor, zal je een langere stage van 3 maanden lopen in het voorbereidingsprogramma tot de master Sociaal Werk.
  • Heb je een professionele bachelor op zak, hangt het van je vooropleiding af of je nog stage zal lopen of niet. Is er stage opgenomen in je vakkenpakket, dan betreft het een korte stage van 170 uren tijdens het schakelprogramma. 

Om te weten welke stage-onderdelen in jouw opleidingstraject zijn opgenomen, kan je de studiekiezer raadplegen.

Voor alle stages mag je zelf de stageplaats aanbrengen. Indien je een lange stage moet doen, kan je ervoor kiezen om deze in het buitenland af te leggen.

Meer info over de stages vind je op deze webpagina. Als je klikt op de titel van het stage-onderdeel krijg je de studiefiche te zien met o.a de uitleg, de inhoud en de beoogde eindcompetenties van de stage. 

Vragen

Heb je nog een vraag?
Contacteer ons via sociaalwerk.pp@ugent.be.