Pedagogische wetenschappen

Traditioneel wordt pedagogiek beschreven als de wetenschappelijke studie van de opvoeding van kinderen. Maar pedagogiek is zoveel meer dan dat! Of het nu om kinderen gaat of over volwassenen, mensen maken deel uit van een omgeving en ze leren daar mee omgaan. Het is de taak van de pedagoog om mensen daarbij te ondersteunen. En dit niet alleen door middel van opvoeding, maar ook door onderwijzen, opleiden, ondersteunen, begeleiden etc. 

Kiezen voor Pedagogische Wetenschappen is dus kiezen voor een veelheid aan doelgroepen, situaties en doelstellingen. Binnen de opleiding proberen we recht te doen aan die differentiatie, maar ook de samenhang te zien over die verschillende pedagogische praktijken heen. Daardoor komen heel uiteenlopende vormen van pedagogische handelen aan bod en proberen we de samenhang in de verscheidenheid van pedagogische interventies in beeld te brengen. Als student word je zo polyvalent gevormd, waardoor je als professional breed inzetbaar bent. 

Met behulp van wetenschappelijke methoden en aan de hand van onderzoek ga je met een kritische blik na wat antwoorden kunnen zijn voor deze ondersteuningsvraagstukken. Als pedagoog ga je steeds samen aan de slag: samen met individuen of groepen, samen met je team, samen met andere disciplines … Zo kan je elkaar aanvullen vanuit veel verschillende invalshoeken. Groepswerk neemt daarom ook een grote rol in gedurende de opleiding.

De bachelor is opgebouwd rond algemene opleidingsonderdelen waarbinnen vijf lagen te onderscheiden zijn: een methodologische leeg, een verbredende laag, een deontologische laag, een historisch-maatschappelijke laag en een praktijklaag. Je komt in contact met innoverende en activerende werkvormen die je uitdagen je leerproces in eigen handen te nemen. In het derde jaar is het programma gedifferentieerd in functie van de afstudeerrichtingen en daar wordt ook in de master meer verfijnd.

Opbouw

De bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen bestaat uit 180 studiepunten, wat overeenkomt met 3 voltijdse jaren studeren. Nadien volgt een masteropleiding van 120 studiepunten of 2 voltijdse jaren studeren. Als voltijds student kan je de opleiding dus afwerken op 5 jaar tijd. Je volgt eerst twee gemeenschappelijke jaren Pedagogische wetenschappen. Vanaf het derde jaar kies je voor één van de drie afstudeerrichtingen, die je verder zet in de masteropleiding. 

In de bachelorbrochure vind je onder andere een beschrijving van de vakken in je eerste bachelorjaar, een overzicht van de opbouw van het programma en een voorstelling van de afstudeerrichtingen en stagemogelijkheden.

   

Heb je reeds een bachelordiploma behaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor schakel- of voorbereidingsprogramma Pedagogische wetenschappen. De vooropleidingen die toegang krijgen tot zo'n verkort traject kan je nakijken in de brochure voor schakel- & voorbereidingsprogramma's. De lengte van het schakel- of voorbereidingsprogramma hangt af van jouw vooropleiding. Een voltijds academiejaar komt overeen met 60 studiepunten. Nadien volgt een masteropleiding van 120 studiepunten of 2 voltijdse jaren studeren. Je kan deze trajecten dus op 3 à 4 voltijdse academiejaren afwerken.

Wanneer je start in een schakel- of voorbereidingsprogramma kies je onmiddellijk voor één van de afstudeerrichtingen.

Afstudeerrichtingen & Jobmogelijkheden

Er zijn 3 afstudeerrichtingen in de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. Twee van deze afstudeerrichtingen geven rechtstreekse toegang tot de bijhorende master, de afstudeerrichting Sociale agogiek bereidt voor op de master Sociaal werk. Daarnaast kan je vanuit elk van de drie afstudeerrichtingen ook kiezen voor de Educatieve master in de Gedragswetenschappen.

Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies

Deze afstudeerrichting legt zich toe op het bestuderen van hoe we mensen kunnen helpen in complexe situaties waarin ze extra steun nodig hebben. We kijken naar verschillende situaties, zoals mensen met beperkingen, moeilijke opvoedingssituaties, gedrags- en emotionele problemen, verslaving en gedwongen hulpverlening. We willen de kwaliteit van leven verbeteren en ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen in de samenleving. We leggen hierbij doorheen de opleiding de nadruk op theoretische kaders en op enkele ethisch-deontologische principes die de orthopedagogiek onderbouwen. Onder impuls van de recente wettelijke erkenning van de klinisch orthopedagoog als gezondheidszorgberoep, besteden we ook extra aandacht aan klinische en diagnostische aspecten van de hulpverlening in de gezondheidszorg. 
 

 

Neem een kijkje in de studiekiezer voor het programma van deze afstudeerrichting. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

 

Wil je graag weten waar orthopedagogen terecht komen? Bekijk dan de poster met tewerkstellingsmogelijkheden of klik op de tegels om de getuigenissen van alumni te bekijken.

Filmpje beroepsmogelijkheden Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies
Freya De Lombaerde - Opleidingscoach bij EASO
Filmpje beroepsmogelijkheden Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies
Yasmine Kaied - Assistent vakgroep Orthopedagogiek
Filmpje beroepsmogelijkheden Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies
Eva Smessaert - Directeur bij IVIO Binnenhof (BuSo)

Pedagogiek & Onderwijskunde

De afstudeerrichting Pedagogiek & Onderwijskunde richt zich op het begrijpen van het pedagogisch handelen in leer- en ontwikkelingsomgevingen. We onderzoeken diverse opvoedingscontexten, onderwijssettings en opleidingssectoren, inclusief niet-traditionele contexten zoals musea, media en jeugdorganisaties. We kijken naar zowel kinderen, jongeren als volwassenen en onderzoeken de rol van ouders, beleidsmakers en andere betrokkenen. Onderwijskundig onderzoek behandelt verschillende vragen, zoals de invloed van ouders en de thuissituatie, het versterken van de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren, en de impact van diverse gezins- en culturele situaties. We bestuderen ook onderwijs in internationale contexten en hoe specifieke actoren in de samenleving opvoeding en onderwijs beïnvloeden.
 

 

Neem een kijkje in de studiekiezer voor het programma van deze afstudeerrichting. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

 

Wil je graag weten waar onderwijskundigen terecht komen? Bekijk dan de poster met tewerkstellingsmogelijkheden of de getuigenissen van alumni.

Sociale agogiek 

Wie kiest voor de afstudeerrichting Sociale agogiek stroomt daarna via een éénjarig voorbereidingsprogramma door naar de éénjarige master Sociaal Werk.

Deze afstudeerrichting focust op de studie van het pedagogisch handelen in relatie tot actuele vraagstukken. Onze samenleving wordt vandaag met allerlei sociale problemen en nieuwe uitdagingen geconfronteerd zoals armoede, migratie, werkloosheid, discriminatie, vraagstukken rond duurzaamheid, etc.. Dit heeft niet alleen een belangrijke impact op het leven van mensen (zowel kinderen, jongeren als volwassenen) maar ook op pedagogische en sociaal werkpraktijken.

De afstudeerrichting Sociale agogiek - gevolgd door het voorbereidingsprogramma en de master Sociaal werk - is gericht op het kritisch leren analyseren van dergelijke maatschappelijke vraagstukken enerzijds, en op het ontwikkelen van vaardigheden om op een competente manier mensen en groepen te ondersteunen om hun plek te vinden in de samenleving anderzijds. 

Neem een kijkje in de studiekiezer voor het studieprogramma van de bachelor Sociale Agogiek. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

Stage

In alle drie de afstudeerrichtingen zal je twee keer stage lopen: een korte stage van 4 weken in de 3e bachelor en een langere stage van 3 tot 6 maanden in de jaren daarna, afhankelijk van de afstudeerrichting die je kiest. Voor alle stages kan je zelf de stageplaats aanbrengen en je kan er voor kiezen je lange stage helemaal of gedeeltelijk in het buitenland af te leggen.

Meer info over de stages vind je op deze webpagina. Als je klikt op de titel van het stage-onderdeel krijg je de studiefiche te zien met o.a de uitleg, de inhoud en de beoogde eindcompetenties van de stage.


Wil je graag als zelfstandig orthopedagoog aan de slag na je studies, zal je ook na je opleiding nog stage moeten lopen: de gesuperviseerde professionele praktijk. Dit is een professionele stage van één jaar in een erkende stagedienst en onder leiding van een erkend stagemeester. Dit extra jaar staat volledig los van de stage in de masteropleiding en wordt niet door de universiteit begeleid. 

Vragen

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons via pedawet.pp@ugent.be of bel 09 264 62 67 (op woensdag en vrijdag van 9-12u en 13-16u).