Flexibel Studeren

Starten in februari of tijdens je afstudeerjaar

Er bestaan momenteel geen aangepaste februaritrajecten voor de opleidingen aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen. In de meeste gevallen is het wel mogelijk al enkele vakken op te nemen. Je kan hiervoor een geïndividualiseerd traject (GIT) aanvragen bij de trajectbegeleider. Ook voor studenten die nog een beperkt aantal opleidingsonderdelen af te werken hebben uit hun vooropleiding zijn er in bepaalde gevallen mogelijkheden om toch al te starten aan het schakel- of voorbereidingsprogramma. Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleiding.

Vrijstellingen

Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Ben je geïnteresseerd in één van de masteropleidingen aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen en heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak? Een schakel- of voorbereidingsprogramma geeft je via een verkort traject toegang tot de masteropleidingen.

Werken en studeren

De combinatie tussen werken en studeren is niet voor de hand liggend. Er is geen apart aanbod voor werkstudenten, maar er zijn wel mogelijkheden om je studie te spreiden. Maak een afspraak bij de trajectbegeleider voor informatie en advies.

Bijzondere studeeromstandigheden

Uitzonderlijke faciliteiten zijn mogelijk bij studeren onder bijzondere omstandigheden, zoals studenten met een functiebeperking, met uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, topsporters, ...

Diploma en creditbewijs

De Universiteit Gent heeft twee soorten contracten: een diplomadoelcontract en een creditdoelcontract. Met een creditdoelcontract kunnen opleidingsonderdelen afzonderlijk gevolgd worden. Indien je de bedoeling hebt om een diploma te behalen, schrijf je beter in via diplomadoelcontract.