Gandaius Vorming: Update in de criminologie

In deze reeks worden de referaten samengebracht uit de postuniversitaire vormingscyclus met dezelfde naam. Het ligt in de bedoeling van de organisatoren, met name de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent, een dergelijke cyclus tweejaarlijks te organiseren. De eerste editie ging door gedurende het academiejaar 2002-2003.

Update in de Criminologie biedt licentiaten in de Criminologische Wetenschappen en belangstellenden uit andere disciplines een uitstekende gelegenheid om zich bij te scholen in de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het criminologisch domein.

Reeds verschenen