Verkorte bachelor Criminologie

Een verkorte bachelor heeft de bedoeling om studenten alle doelstellingen van de bacheloropleiding bij te brengen. Het is gericht naar studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs en die een bijkomend bachelordiploma wensen te behalen. Na het voltooien van de verkorte bachelor ontvang je een volwaardig academisch bachelordiploma. Dit diploma biedt doorstroommogelijkheden naar diverse masteropleidingen en kan een extra troef zijn op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Op basis van jouw vooropleiding kom je eventueel in aanmerking voor een studieduurverkorting van één of twee jaar.

Door te klikken op de groep die overeenkomt met jouw vooropleiding kan je het concrete programma bekijken.

Diplomavereiste Verkorte BA SP
Professionele bachelor sociaal werk groep 1 121
Professionele bachelor orthopedagogiek, afstudeerrichting toegepaste (jeugd)criminologie groep 1 121
Professionele bachelor maatschappelijke veiligheid groep 1 121
Academische bachelor rechten groep 2 66
Academische bachelor pedagogische wetenschappen groep 3 63
Academische bachelor psychologie groep 3 63
Academische bachelor politieke wetenschappen groep 4 65
Academische bachelor communicatiewetenschappen groep 4 65
Academische bachelor sociologie groep 4 65
Academische bachelor, met uitzondering van boven vermelde groep 5 117

Hoe inschrijven en verkort traject aanvragen?

  Inschrijven

  Na het grondig doornemen van bovenstaande informatie kan je je inschrijven bij de centrale studentenadministratie. Je schrijft je in via een diplomacontract voor de bacheloropleiding criminologische wetenschappen. Deze inschrijving gebeurt onder de ontbindende voorwaarde dat je de toelating krijgt van de curriculumcommissie om in te schrijven voor het verkorte traject. Krijg je deze toelating niet, dan kan jouw inschrijving terug verwijderd worden.

  Bij inschrijving zal je worden ingeschreven voor de eerste bachelor criminologische wetenschappen. Nadat jouw aanvraag voor het verkorte traject werd goedgekeurd door de curriculumcommissie van de faculteit, zal de facultaire studentenadministratie (FSA) jouw vakkenpakket aanpassen o.b.v. het aan jouw toegewezen verkorte traject. Dit gebeurt automatisch, je hoeft hiervoor dus niets te ondernemen.

  Verkort traject aanvragen

  Daarnaast vraag je een verkort traject aan bij de faculteit:

  nullRespecteer de deadlines!

  bij instroom in 1ste semester = 4 oktober 2024

  bij instroom in 2de semester = 28 februari 2025

  En wat dan?

  De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit. Haar beslissing wordt per mail aan jou bekend gemaakt. De curriculumcommissie komt in de maanden september en oktober ongeveer 2-wekelijks samen om de aanvragen te beoordelen. Hoe vroeger je jouw aanvraag indient, hoe vroeger je weet of het verkort traject al dan niet werd toegekend.

  In het tweede semester komt de curriculumcommissie eveneens samen, en dit begin maart.

  Indien je jouw verkort traject wenst te spreiden en dus niet het vakkenpakket in één academiejaar wenst op te nemen, kan je contact opnemen met de facultaire studentenadministratie (FSA) om bepaalde opleidingsonderdelen uit jouw curriculum te laten verwijderen.

  Contact

  Met vragen die niet op deze website worden beantwoord, kan je terecht bij het monitoraat.

  Kreeg je bericht dat jouw verkort traject werd goedgekeurd, maar werd dit niet in Oasis aangepast voór 15 november (instroom 1ste semester) of 15 maart (instroom 2de semester), neem dan contact op met de FSA.