Waarvoor staat de UGent

De UGent wil een creatieve gemeenschap zijn van medewerkers, studenten, en alumni die verbonden is door de waarden die de UGent uitdraagt: engagement, openheid en pluralisme.

Diversiteit en gender

Ramadan markt 5De UGent werkt op een actieve en integrale manier aan diversiteit. We bouwen bouwt voort op onze missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.

Lees meer...

Durf Denken

 Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent.

Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de UGent.

Lees meer...

 

Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsrapport UGent 2016De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context.

Lees meer...

 

Internationalisering

 De UGent is al lang actief op het internationale toneel. Zowel voor onderwijs als onderzoek werden en worden tal van succesvolle initiatieven ontplooid. Samen zetten zij de Universiteit Gent op de kaart en bieden zij kansen aan eigen en inkomende studenten en personeel.

Lees meer...

Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg

 Via 6 strategische doelstellingen definieert de UGent wat kwaliteitsvol onderwijs precies inhoudt. Die doelen omvatten 1 globale onderwijsfilosofie, met name multiperspectivisme, die een vertaling is van onze kernspreuk 'Durf denken' en die nauw aansluit bij onze missieverklaring.

Lees meer...

Onderzoeksbeleid en -kwaliteitszorg

copyright Nathalie ColpaertIn tweehonderd jaar heeft de Universiteit Gent een stevige wetenschappelijke reputatie opgebouwd. De hele onderzoeksgemeenschap kan hierbij rekenen op een participatief beleid en professionele ondersteuning. Een diepgewortelde kwaliteitscultuur garandeert een tegelijk kritische en ethische houding in de uitvoering, beoordeling en communicatie van het onderzoek.

Lees meer...

Principeverklaringen


UGent-onderscheidingen

UGent reikt onderscheidingen uit voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening Om het kwaliteitsstreven binnen onze universiteit en de blijvende inzet van al onze medewerkers (professoren, onderzoekers, administratieve en technische medewerkers) te belonen en stimuleren, kent de universiteit 3 eigen, unieke onderscheidingen toe.

Lees meer...