UGent Connect: exclusief netwerk van externe stakeholders

Met onderwijs, onderzoek en dienstverlening heeft de Universiteit Gent drie kerntaken die van groot maatschappelijk belang zijn. Om echte impact op de samenleving te realiseren, moeten we bij de uitvoering van die kerntaken kunnen steunen op een sterk maatschappelijk draagvlak en onze belangen optimaal kunnen behartigen. We vinden het dan ook cruciaal om de relatie met onze diverse externe stakeholders voortdurend te onderhouden, uit te breiden en te verdiepen.

De UGent doet dit op uiteenlopende manieren en via diverse kanalen. Eén daarvan is UGent Connect: een netwerk waarin we sterke persoonlijkheden met een klinkende professionele, sociale of maatschappelijke status samenbrengen.

De leden van UGent Connect hebben allemaal een grote affiniteit met de UGent. In een open dialoog met de universiteit delen zij graag hun rijke ervaring, gespecialiseerde kennis, vernieuwende ideeën, opmerkelijke realisaties en breed vertakte netwerk. Zo helpen ze de UGent om te excelleren in haar kerntaken en oplossingen aan te reiken voor uitdagingen en problemen die typisch zijn voor de complexe 21e-eeuwse samenleving.

Met UGent Connect slaat de UGent bewust een brug naar de bedrijfswereld, social profit, overheden, maatschappelijke verenigingen, culturele organisaties …. Als universiteit staan we immers graag met beide voeten stevig in de samenleving.

Leden UGent Connect

 • Jan Briers
 • Francoise Chombar
 • Paul De Bruycker
 • Wouter De Geest
 • Marion Debruyne
 • Carl Decaluwé
 • Sophie Dutordoir
 • Peter Hinssen
 • Nicholas Lataire
 • Paul Lembrechts
 • Yves Leterme
 • Marc Michils
 • Lieve Mostrey
 • Karine Moykens
 • Peter Piot
 • Daan Schalck
 • Jan Smets
 • Luc Tayart de Borms
 • Daniël Termont
 • Claire Tillekaerts
 • Carina Van Cauter
 • Erik Van de Sijpe
 • Peter Van Overstraeten
 • Vincent Van Quickenborne
 • Sas van Rouveroij van Nieuwaal
 • Caroline Ven
 • Luc Versele

De leden van UGent Connect engageren zich in eigen naam en verbinden geenszins de organisaties, instellingen of verenigingen waarvan zij deel uitmaken.

Voor de UGent nemen structureel deel aan de bijeenkomsten van het netwerk:

 • Marc De Clercq, erevicerector en voorzitter van UGent Connect
 • Rik Van de Walle, rector
 • Mieke Van Herreweghe, vicerector
 • Geert Bourgeois, voorzitter raad van bestuur
 • Carl Devos, UGent-verantwoordelijke West-Vlaanderen

Contact

Voorzitter

Marc De Clercq, erevicerector
marc.declercq@ugent.be
T 0475 94 58 74

Secretariaat

Els Demyttenaere, beleidsmedewerker relatiewerking
els.demyttenaere@ugent.be
T 0498 85 04 04