Missieverklaring

De Universiteit Gent bekleedt een eigen positie in het Vlaamse universitaire landschap. Dat unieke profiel wordt samengevat in de opdrachtverklaring van de universiteit, die een toetssteen vormt voor haar dagelijkse beleid. Ze is de basis voor de strategische beleidsplannen en veranderingsprocessen op alle niveaus.

De Universiteit Gent...

 • Profileert zich als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond
 • Profileert zich in een breed internationaal perspectief en beklemtoont daarbij haar eigenheid inzake taal en cultuur
 • Wil haar studenten kritisch vormen in een creatieve ontwikkelingsgerichte leer- en onderzoeksomgeving
 • Biedt een breed spectrum aan kwalitatief hoogstaande, door onderzoek ondersteunde opleidingen die ze permanent wil afstemmen op de nieuwste wetenschappelijke evoluties
 • Wil op een selectieve wijze de voortgezette academische opleidingen en de postacademische en permanente vorming uitbouwen
 • Wil haar onderwijs en onderzoek in een brede maatschappelijke context plaatsen en daarover voortdurend in dialoog treden met haar omgeving
 • Wil in alle faculteiten fundamenteel en ongebonden wetenschappelijk onderzoek stimuleren en verder uitbouwen en hierin op wereldvlak een vooraanstaande rol vervullen
 • Wil een ondernemende universiteit zijn met aandacht voor de sociale en economische toepassing van haar onderzoeksresultaten
 • Hecht bijzonder belang aan de sociale voorzieningen voor studenten
 • Bouwt voor haar personeel aan een stimulerende omgeving met optimale ontplooiingsmogelijkheden
 • Hecht bijzonder belang aan de participatie van studenten, personeel en maatschappelijke vertegenwoordigers in het beleid
 • Wenst een sterke interactie met haar alumni
 • Kiest voor een gedecentraliseerd dynamisch organisatiemodel