Diversiteit en Inclusie

De UGent werkt op een actieve en integrale manier aan diversiteit. We bouwen voort op onze missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die openstaat voor alle studenten en medewerkers ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.

Contact