Inclu-Scriptieprijs

 

Logo Inclu-Scriptieprijs

 

De UGent looft in samenwerking met de Stad Gent jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin de thematiek van gender, diversiteit en/of inclusie een centrale rol spelen.

Scriptie indienen

De prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van €500 voor de winnaar. De overige twee genomineerden ontvangen een eervolle vermelding. De winnaar en de twee genomineerden presenteren hun scriptie in de Gemeenteraadszaal van het Gentse Stadhuis waar de prijsuitreiking plaats zal vinden.

Daarnaast worden de winnaar en de genomineerden uitgenodigd om de onderzoeksresultaten uit de scriptie te herwerken tot een artikel dat wordt voorgelegd aan de redactie van 'DiGeSt' en/of 'Samenleving en Politiek'.

Wie kan deelnemen?

Elke student ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 7 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond.

Deelnemers die meedingen voor de prijsuitreiking moeten dus tijdens dit academiejaar afstuderen en geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en de scriptie.

Voor de masterscriptie moeten deelnemende kandidaten een cijfer van minstens 16 hebben behaald. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk of/en beleidsmatig raakt aan de kern van de thematiek van gender, diversiteit en/of inclusie.

Deelname en procedure

De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven scriptie in het Nederlands of het Engels. We vragen ook een korte toelichting aan de hand van volgende drie vragen:

  • Beschrijf je masterproef in maximum 500 woorden.
  • Wat zijn de raakvlakken met gender, diversiteit en/of inclusie?
  • Verduidelijk in welke mate het werk potentieel bijdraagt aan de maatschappelijke verankering van gender mainstreaming, diversiteit en/of inclusie en relevant is voor de beleidsvorming hieromtrent.

De jury wordt jaarlijks samengesteld uit vijf personen bestaande uit academici en beleidsmedewerkers. Deze juryleden maken eerst een preselectie op basis van het online-inschrijvingsformulier, het abstract en de daarbij horende vragen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin december volgt het bericht of zij tot de shortlist, i.e. de lijst van drie genomineerden, behoren. Op de prijsuitreiking gevolgd door een feestelijke receptie die plaats vindt in de gemeenteraadszaal van het Gentse Stadhuis, wordt de uiteindelijke winnaar van de Inclu-Scriptieprijs bekendgemaakt. Bij onvoldoende niveau van de inzendingen heeft de jury het recht de scriptieprijs niet uit te reiken.
Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op drie criteria:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Innovatief concept met betrekking tot gender, diversiteit en inclusie.
  • Stijl, leesbaarheid en genderinclusief taalgebruik

Winnaar vorige editie

Deelnemen

Scriptie indienen

     UGent en Stad Gent