Hoe communiceer je inclusief?

Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden en tips voor inclusieve communicatie. Inclusief communiceren is belangrijk opdat iedere student, medewerker of bezoeker van de UGent zich maximaal en op een respectvolle manier aangesproken zou voelen.

Communicatie en taalgebruik komen steeds tot stand vanuit een bepaald perspectief of referentiekader, meestal dat van de meerderheidsgroep of een perspectief waarin een bepaalde maatschappelijke norm wordt gehanteerd. Met inclusief taalgebruik willen we maximaal rekening houden met minderheden en hoe zij aangesproken willen worden zodat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen.

Taal is evenwel niet statisch en evolueert mee met de maatschappelijke zienswijze. Anderzijds kan inclusieve taal ook de huidige zienswijze en het dominante perspectief beïnvloeden. De tips en adviezen zijn gebaseerd op actuele inzichten. Het spreekt voor zich dat dit geen wetmatigheden zijn en dat de tips ook onderhevig zullen zijn aan toekomstige maatschappelijke evoluties. Gelukkig maar. Ons werk is dus niet af. Heb je suggesties of heb je een vraag? Laat het ons weten via diversiteit.personeel@ugent.be.

Tips

Hoe schrijf of spreek je een breed publiek aan?

Hoe schrijf of spreek je respectvol over anderen?

Hoe communiceer je heerlijk helder en technisch toegankelijk?

Verklarende woordenlijst

Toegankelijkheid van UGent-websites

Aan de slag

Ik schrijf een mail of brief

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik schrijf een speech

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik stel een perstekst op

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik stel een vacature op

Bekijk dit voorbeeld van een vacature

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Ik geef een presentatie

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Let op inclusieve functietitels

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Ik ontwikkel lesmateriaal

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik schrijf voor een website

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Toegankelijkheid van UGent-websites

Ik gebruik sociale media

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik maak een affiche, brochure of flyer

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik schrijf een beleidsdocument

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Ik schrijf een wetenschappelijke publicatie

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Ik stel een enquête op

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Ik neem een interview af

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Let op inclusieve functietitels

Gebruik inclusieve voornaamwoorden

Denk na over je woordkeuze

Wees je bewust van mogelijke stereotiepe beeldvorming

Ik organiseer een event

Ga voor inclusieve aanspreektitels

Kies inclusief beeldmateriaal

Ik breng signalisatie aan

Kies inclusief beeldmateriaal