Facultaire diversiteitscommissies of -teams

Sinds begin 2014 heeft elke faculteit een diversiteitscommissie of -team. Deze hebben als opdracht om het diversiteitsbeleid op faculteitsniveau te initiëren en verder uit te bouwen.

Elk team wordt aangestuurd door een diversiteitscoördinator en is samengesteld uit geëngageerde medewerkers en studenten. De diversiteitscommissie of -team reflecteert over de facultaire diversiteitswerking, bekijkt bestaande processen vanuit een diversiteitsperspectief en zet lijnen uit voor de toekomst. Krijgen alle studenten en personeelsleden voldoende kansen om zich te ontplooien? Is ons aanbod afgestemd op een diverse instroom? Bieden we voldoende omkadering voor een steeds meer divers publiek?

Elk team bepaalt zelf de accenten en wordt daarin ondersteund door Netwerk Diversiteit en Inclusie. Meer info over de werking van elke facultaire diversiteitscommissie of -team kan je vragen bij de 11 diversiteitscoördinatoren.

Facultaire diversiteitscoördinatoren

LW

Wendelien Vantieghem

Wendelien.Vantieghem@ugent.be

RE

Pieter Cannoot

Pieter.Cannoot@ugent.be

RE

Charlotte De Kock

charlotte.dekock@ugent.be

EB

Ilse Ruyssen

ilse.ruyssen@ugent.be

PP

Senne Braem

senne.braem@ugent.be

PP

Elisabeth De Schauwer

elisabeth.deschauwer@ugent.be

PS

Lesley Hustinx

lesley.hustinx@ugent.be

WE

Annemieke Verbeken

mieke.verbeken@ugent.be

EA

Nilesh Madhu

Nilesh.Madhu@ugent.be

BW

Pieter Spanoghe

Pieter.Spanoghe@ugent.be

GE

Stéphanie De Maesschalck

Stephanie.DeMaesschalck@UGent.be

GE

Dimitri Beeckman

Dimitri.Beeckman@UGent.be

DI

Ward De Spiegelaere

ward.despiegelaere@ugent.be

FW

Christophe Stove

christophe.stove@ugent.be

FW

Lies Lahousse

Lies.Lahousse@ugent.be