Facultaire diversiteitscommissies of -teams

Sinds begin 2014 heeft elke faculteit een diversiteits- en inclusiecommissie. Deze hebben als opdracht om het diversiteits- en inclusiebeleid op faculteitsniveau te initiëren en verder uit te bouwen.

Elke commissie wordt aangestuurd door een diversiteitscoördinator en is samengesteld uit geëngageerde medewerkers en studenten. De diversiteits- en inclusiecommissie reflecteert over de facultaire diversiteitswerking, bekijkt bestaande processen vanuit een diversiteits- en inclusieperspectief en zet lijnen uit voor de toekomst. Krijgen alle studenten en personeelsleden voldoende kansen om zich te ontplooien? Is ons aanbod afgestemd op een diverse instroom? Is er voldoende omkadering voor een steeds meer divers publiek?

Elke commissie bepaalt zelf de accenten en wordt daarin ondersteund door Netwerk Diversiteit en Inclusie. Meer info over de werking van elke facultaire diversiteits- en inclusiecommissie kan je vragen bij de facultaire diversiteitscoördinatoren.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Facultaire diversiteitscoördinator en/of hun afgevaardigde:

Contact commissie: lw.diversiteit@ugent.be

Meer info over de commissie vind je hier.

Faculteit Recht en Criminologie

Facultaire diversiteitscoördinator en/of hun afgevaardigde:

Contact commissie: diversiteit.re@ugent.be

Meer info over de commissie vind je hier.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Facultaire diversiteitscoördinator en/of hun afgevaardigden:

Contact commissie: diversity.eb@ugent.be

Meer info over de commissie vind je hier

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Facultaire diversiteitscoördinatoren:

Meer info over het team vind je hier.

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Facultaire diversiteitscoördinator:

Meer info over de commissie vind je hier.

Faculteit Wetenschappen

Facultaire diversiteitscoördinator:

Meer info over het team vind je hier

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Facultaire diversiteitscoördinator:

Meer info over de commissie vind je hier.

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Facultaire diversiteitscoördinator:

Contact commissie: diversiteit.fbw@ugent.be

Meer info over de commissie vind je hier.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Facultaire diversiteitscoördinator(en) en/of hun afgevaardigde(n):

Contact commissie: diversiteitge@ugent.be

Meer info over de commissie vind je hier

Faculteit Diergeneeskunde

Facultaire diversiteitscoördinator:

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Facultaire diversiteitscoördinatoren:

Meer info over de commissie vind je hier.