Studentenverenigingen met focus op diversiteit

Aan de UGent zijn 118 studentenverenigingen actief. Enkelen onder hen hebben diversiteitsthema’s als focus.

Multiculturele studentenverenigingen

 • Flux (pluralistische in oorsprong Turkse vereniging)
 • Engage (pluralistische in oorsprong Maghrebijnse vereniging)
 • Umoja (pluralistische in oorsprong Afrikaanse vereniging)
 • Oak (Oosterse en Afrikaanse Kring)
 • Slavia (Oost-Europese Kring)
 • Hayasa (Armeense vereniging)
 • Tomo no kai (Japanse vereniging)
 • IndoSAG (Indonesische vereniging)
 • VinaSAG (Vietnamese vereniging)
 • ChiSAG (Chinese vereniging)
 • Zaytouna (Islamitische studentenvereniging)

LHBTQIA+  studentenverenigingen

 • Verkeerd geparkeerd (niet erkend door UGent)
 • Acantha (niet erkend door UGent)

Internationale studentenverenigingen die een brug willen slaan met de Belgische community

 • AIESEC (Internationale vereniging van studenten in economische en handelsstudies)
 • BEST (Internationale vereniging van studenten in technologische studies)
 • BEMSA (Internationale vereniging van studenten in medische studies)
 • ISAG (Internationale vereniging van studenten)
 • ELSA (Internationale vereniging van studenten recht)
 • IAAS (Internationale vereniging van studenten in agrarische studierichtingen)
 • ISHA (Internationale vereniging van studenten geschiedenis)
 • ESN (Internationale vereniging voor erasmusstudenten)

Studentenverenigingen voor studenten met een functiebeperking

 • Mano (Vereniging voor Dove studenten) (niet erkend door UGent)

Contact

Contact opnemen met deze studentenverenigingen kan via durfdoen.be of via https://dsa.ugent.be/verenigingen