HOA-Talent@UGent

Hoogopgeleiden met een andere moedertaal (HOA) hebben het vaak moeilijk om een job te vinden die aansluit bij hun talent. Vaak vormt de kennis van de Nederlandse taal een drempel tijdens het selectie- en wervingsproces. Taal is echter een ontwikkelbare competentie. De universiteit biedt anderstalige hoogopgeleiden daarom de mogelijkheid tot een stage binnen een vakgroep of directie van een centrale administratie, gecombineerd met coaching op de werkplek. Op die manier tracht de universiteit haar maatschappelijke functie te vervullen door meertalig talent te valoriseren. En tegelijk wordt op deze manier de werk- en onderzoeksomgeving meer divers.

HOA banner

In 2020 ging het project HOA-talent@UGent van start. Hoogopgeleide anderstaligen kunnen via een Beroepsinlevingsstage (BIS-stage i.s.m. VDAB) hun beroepscompetenties aanscherpen, hun netwerk uitbreiden en hun kennis van het (academisch) Nederlands optimaliseren. Deze stage bereidt de werkzoekenden uitstekend voor op een job volgens het opleidingsniveau.