Ik wil een stage volgen

Beroepsinlevingsstage voor hoogopgeleide anderstaligen

Wie kan deze stage volgen?

 • Je bent werkzoekend
 • Je ontvangt een uitkering of een leefloon
 • Je hebt een buitenlandse herkomst van buiten de Europese Unie
 • Je beschikt over een permanent verblijfsstatuut
 • Je mag werken in België
 • Je beschikt over een masterdiploma behaald in België (of gelijkwaardig verklaard door NARIC)
 • Je beschikt over een B2-attest van de Nederlandse taal
 • Je bent inwoner van Gent
 • Je bent ongeveer 6 maanden beschikbaar om een stage te volgen met een opleidingscontract (geen arbeidscontract)
 • Je hebt zin om werkervaring op te doen

Wat biedt de universiteit?

 • Een boeiende stage van ongeveer 6 maanden, afhankelijk van het opleidingsplan goedgekeurd door VDAB bij één van de vele vakgroepen of diensten van de UGent
 • Een stagevergoeding (waarbij je een deel van je uitkering of leefloon behoudt)
 • Een laptop in bruikleen
 • Een stagementor die je administratieve ondersteuning biedt
 • Een taalcoach die je helpt bij het optimaliseren van jouw (academisch) Nederlands
 • Een jobcoach die je helpt bij het aanscherpen van je beroepscompetenties
 • Een sollicitatietrainer die je ondersteunt bij het schrijven van jouw actueel CV en motivatiebrief op maat van de vacature van jouw interesse

Wil jij een BIS-stage volgen aan de UGent?

Bezorg ons jouw geschreven CV en motivatiebrief of een video waarin je ons vertelt wie je bent en waarom je graag stage wil lopen aan de UGent.

Wens je liever een gesprek, eventueel in het bijzijn van een tolk? Dat kan ook!

Contact

diversiteit.personeel@ugent.be

0487/97.25.58