Rankings van universiteiten

Wat?

Rankings maken een rangorde op van universiteiten aan de hand van diverse indicatoren. Elke instelling krijgt een score waarachter een heel wat complexer beeld schuil gaat.

De rankingspositie hangt sterk af van de gekozen parameters, het gewicht dat eraan wordt toegekend, de statistische methode voor de verwerking van deze data, en de betrouwbaarheid van de brondata. Door b.v. parameters te wijzigen of een ander gewicht eraan toe te kennen, kan je al snel om het even welke rangschikking onderuit halen. De globale score is echter weinig relevant voor individuele onderzoeks- of onderwijsprestaties, voor speerpunten binnen de instelling of voor relatief kleine universiteiten.

Voor de UGent is een hogere rankingsposities geen doel op zich, maar een resultaat van het kwaliteitsbeleid dat intern wordt gevoerd.

Hoe doet UGent het in de voornaamste internationale rankings?

De Belgische universiteiten scoren op wereldschaal zeer goed. In wereldrankings zijn ze regelmatig in de top-200 van de meer dan 17.000 instellingen voor hoger onderwijs terug te vinden. 

Universiteit Gent positie
Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking) 2023 84
U.S. News Best Global Universities Ranking 2022-23 95
Times Higher Education (THE) World Universities Ranking 2024 115
QS World University Ranking 2024 159
QS Sustainability Ranking 2024 21

 

Kenmerken van de voornaamste rankings

Academic Rankings of World Universities

Sedert 2003 stelt de Chinese Shanghai Jiaotong Universiteit jaarlijks een Academic Ranking of World Universities (ARWU) op. In deze ranking worden 1.200 hogeronderwijsinstellingen met elkaar vergeleken. Criteria zijn onder meer het aantal Nobelprijzen dat door alumni en professoren gewonnen wordt, het aantal toppublicaties en het aantal veel geciteerde onderzoekers. 

Leiden Ranking

Ieder jaar publiceert het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) de Leiden Ranking, een ranglijst van universiteiten gemeten naar de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. De ranking is gebaseerd op gegevens over publicaties en citaties uit de Thomson Reuters’ Web of Science databank. De ranking geeft ook weer hoeveel publicaties van een bepaalde universiteit tot de top-1%, top-10% of top-50% behoren.

U.S. News Best Global Universities Rankings

Sinds 2014 publiceert het Amerikaanse tijdschrift U.S. News een wereldwijde ranking van universiteiten op basis van Thomson Reuters’ Web of Science. Naast de reputatie van academici (gewicht van 25%) worden ook de onderzoeksperformantie in Web of Science (65%) en het aantal verdedigde doctoraatsdiploma’s (10%) meegenomen in het bepalen van de rankingspositie.

Times Higher Education (THE) World University Rankings

Het tijdschrift Times Higher Education (THE) publiceert sinds 2004 de THE World University Rankings. De ranking is gebaseerd op dertien indicatoren die verdeeld zijn over vijf brede categorieën met verschillende wegingsfactoren: onderwijs (30%), citatie-impact (30%), onderzoek (30%), internationalisering (7,5%) en onderzoeksinkomsten uit het bedrijfsleven (2,5%). Naast informatie aangeleverd door de instellingen zelf en bibliometrische gegevens uit de Scopus databank, maakt deze ranking ook gebruik van resultaten uit reputatie surveys bij internationale onderzoekers en bedrijven.

QS World University Rankings

De QS World University Rankings is een jaarlijkse ranking van ongeveer 900 instellingen geselecteerd uit een groep van ongeveer 3500 instellingen. Deze ranking baseert zich voor een belangrijk deel op reputatie surveys bij de internationale onderzoeksgemeenschap (gewicht van 40%) en werkgevers (10%). Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de docent-student ratio (20%), het aantal citaties (20%) en de aanwezigheid van internationale onderzoekers (5%) en internationale studenten (5%).

De QS Sustainability Ranking beoordeelt universiteiten op hun impact op ecologische en sociale veranderingen. De ranglijst is gebaseerd op metingen in twee categorieën, milieu-impact en sociale impact, waarbij elke categorie 50 procent van de score van een instelling bijdraagt. Elke categorie bevat meerdere subindicatoren. De categorie milieu-impact omvat drie subindicatoren: duurzame instellingen, duurzaam onderwijs en duurzaam onderzoek. De categorie sociale gevolgen omvat vijf subindicatoren: gelijkheid, kennisuitwisseling, effect van het onderwijs, inzetbaarheid en kansen, en levenskwaliteit.

U-Multirank

U-Multirank SunburstU-Multirank werd geïntroduceerd door de Europese Commissie in 2014 als reactie op de ‘traditionele’ rankings die slechts één lijst publiceren met een ‘top 100’ van universiteiten gebaseerd op een zeer beperkt aantal indicatoren. U-Multirank is de eerste wereldwijde ranking die gebruikers – studenten, onderzoekers, beleidsmakers - toelaat om universiteiten op een eenvoudige manier te vergelijken op basis van vijf dimensies: onderzoek, onderwijs, internationale gerichtheid, kennisoverdracht en regionaal engagement. Voor de meer dan 35 indicatoren krijgen de universiteiten een score van ‘A’ (zeer goed) tot ‘E’ (zwak).

Sinds de vierde editie (2017) neemt de UGent actief deel aan de institutionele ranking van U-Multirank maar niet aan de subject rankings.  
De resultaten tonen aan dat voor 2022 de UGent, in vergelijking met de gemiddelde hoger onderwijsinstelling, een A score (= hoogste score) toegekend krijgt voor 15 van de 43 indicatoren.  Deze topscores geven een duidelijk beeld van de sterktes van de UGent binnen de verschillende dimensies. De voorlopig laatste resultaten van deze ranking werden gepubliceerd in juni 2022 en er vond in datzelfde jaar geen dataverzameling voor een volgende editie plaats. We ontvingen het bericht dat de huidige financieringsperiode van het project ten einde liep en dat er nagedacht wordt over het vervolg van het project.

Meer informatie

Directie Onderzoeksaangelegenheden - cel Onderzoeksbeleid en Kwaliteitszorg
Annik Leyman