Je heroriënteert naar een FEA-opleiding

Wanneer je heroriënteert naar een opleiding in de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur (FEA) kan je via het krijgen van vrijstellingen terechtkomen in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Opleidingsprogramma

Wanneer je denkt aan heroriënteren naar één van de opleidingen in de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur en vrijstellingen wenst aan te vragen in deze opleiding, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de inhoud en de opbouw van het programma. De opleidingsprogramma’s en studiefiches kan je terugvinden in de studiekiezer.

Vrijstellingen

Denk je op basis van de informatie in de studiekiezer dat een vak in de opleiding op het vlak van inhoud, aantal studiepunten en eindcompetenties overeenstemt met een of meerdere vak(ken) waarvoor je reeds een credit hebt behaald in een andere opleiding, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.

Inschrijven

Blijkt uit het resultaat van je vrijstellingsaanvraag dat je voor meer dan 30 studiepunten van eerste bachelor vrijgesteld bent? Contacteer dan je trajectbegeleider vóór je de inschrijvingsprocedure start! Zij kan je immers toelating geven om in te schrijven voor de vervolgopleiding in de plaats van voor het gemeenschappelijke eerste jaar.

De inschrijvingsprocedure kan je hier terugvinden.

Aanvraag van een GIT

De regels die van toepassing zijn op jouw GIT zijn afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je vrijgesteld bent.

Klik hier als vrijgesteld bent voor minder dan 30 studiepunten in eerste bachelor.
Klik hier als je vrijgesteld bent voor minstens 30 studiepunten in eerste bachelor

Indien je niet bent vrijgesteld voor minstens 30 studiepunten in eerste bachelor maar je behoort tot één van volgende situaties, contacteer dan je trajectbegeleider om te bekijken of je van de curriculumcommissie een uitzondering kan krijgen om toch al vakken van tweede bachelor op te nemen.

- Je bent vrijgesteld voor minstens 30 studiepunten van de volledige bacheloropleiding

- Je was in je vorige opleiding geslaagd voor minstens 30 studiepunten