Vrijstellingsaanvraag

Als je in een andere opleiding reeds credits hebt behaald, kan je in je nieuwe opleiding vrijstellingen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK). Je kan geen vrijstelling aanvragen op basis van een vak waarvoor je gedelibereerd bent.

Om je vrijstellingsaanvraag voor te bereiden, bekijk je het opleidingsprogramma van je nieuwe opleiding in de studiekiezer. Ben je van mening dat er overeenstemming is tussen de vakken waarvoor je een creditbewijs hebt verworven en één of meerdere vakken in je nieuwe opleiding op het vlak van inhoud, aantal studiepunten en eindcompetenties, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.

Voor enkele veel gemaakte overstappen heeft de trajectbegeleider een standaard overzicht ter beschikking van vrijstellingen die worden toegekend. Contacteer je trajectbegeleider om hiernaar te vragen. Deze vrijstellingen dien je nog steeds formeel aan te vragen via onderstaande procedure.

Wat zijn de gevolgen van vrijstellingen?

Leerkrediet

Je zet geen leerkrediet in voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling ontvangt.

Studiegeld

Je betaalt geen studiegeld voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling ontvangt.

Studietraject

Je kan in aanmerking komen voor een geïndividualiseerd traject (GIT) wanneer je één of meerdere vrijstellingen ontvangt.

Studievoortgangsbewaking

Om na te gaan of je voldoende studievoortgang maakt, wordt elk jaar je studierendement berekent. Vrijstellingen tellen niet mee in deze berekening.

Deliberatie

Vrijstellingen hebben een invloed op de deliberatiemogelijkheden voor eventuele tekorten.

Graad van verdienste

Vakken waarvoor je vrijgesteld bent, worden niet mee opgenomen in de berekening van de graad van verdienste.

Deadlines

Je dient je vrijstellingsaanvraag zo snel mogelijk in en zeker

uiterlijk op 14 november voor vakken van het eerste semester

uiterlijk op 29 februari voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken

Procedure

Je dient je vrijstellingsaanvraag in via Oasis. Eens je aanvraag is ingediend, wordt deze gecontroleerd door de trajectbegeleider en wordt een advies gevraagd aan de opleidingscommissie. Nadat de opleidingscommissie een advies heeft geformuleerd, wordt je vrijstellingsaanvraag behandeld door de curriculumcommissie van de faculteit. Na de vergadering ontvang je de beslissing van de commissie via je UGent e-mailadres. Is de vrijstelling goedgekeurd, dan zal deze verwerkt worden in je curriculum.

Hou er rekening mee dat het volledige verloop, van de aanvraag tot de beslissing en de verwerking in je curriculum, dus enige tijd in beslag neemt.

Aanvraag indienen

Via Oasis kan je een aanvraag indienen voor één of meerdere vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties.

Gelieve rekening te houden met de volgende zaken:

  • De deadlines voor het aanvragen van vrijstellingen. Aanvragen ingediend na de deadline zullen niet meer verwerkt worden.
  • Je moet een credit hebben behaald, een vak dat werd gedelibereerd of getolereerd kan niet worden ingezet om een vrijstelling aan te vragen. Een kopie van alle puntenlijsten, creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen zijn bijgevolg verplicht toe te voegen.
  • Vergeet ook de studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt (= studiefiche van het academiejaar waarin het credit werd behaald) niet toe te voegen als bijlage.
  • Je dient per opleiding één aanvraag In deze aanvraag kan je meerdere opleidingsonderdelen toevoegen waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen.
  • Zorg dat je dossier volledig is. Eens je hebt ingediend, kan je niets meer toevoegen.

 

Stap 1: Ga naar Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.

Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.

Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.

Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.

Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven. Zijn zeker vereist: creditbewijs, puntenlijsten en/of andere kwalificatiebewijzen en de studiefiches van de opleidingsonderdelen op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt.

Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.

Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

 

Voor meer informatie, raadpleeg de uitgebreide Handleiding voor studenten - vrijstellingen aanvragen via Oasis.