Curriculum

Het curriculum is de lijst van opleidingsonderdelen die per student per academiejaar wordt vastgelegd.

Elk academiejaar dien je je (her) in te schrijven voor elke opleiding waarin je vakken wil volgen, en dien je een curriculum voor te leggen via Oasis. Bij het samenstellen van je curriculum hou je rekening met de facultaire curriculumregels. Voor vakinhoudelijke vragen raadpleeg je de studiefiches via de studiekiezer.

De werkwijze voor het indienen van het curriculum vind je hieronder en via het studentenportaal. De werkwijze voor het (her)inschrijven vind je op de webpagina over herinschrijven aan de faculteit.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een modeltraject en een geïndividualiseerd traject. Een geïndividualiseerd traject [GIT] is een studietraject op maat van de student dat afwijkt van het modeltraject zoals weergegeven in de studiekiezer.

Geïndividualiseerd traject [GIT]

Je kan in een GIT-traject terechtkomen als:

 • je in het voorbije academiejaar niet geslaagd was voor alle vakken van het modeltraject en al vakken van het volgende modeltrajectjaar wenst op te nemen;
 • je in het voorbije academiejaar reeds een GIT volgde en in dit systeem verder gaat;
 • je reeds een andere opleiding gevolgd hebt en vrijstellingen hebt in je huidige opleiding;
 • je een kleiner studiepakket opneemt dan voorzien in het modeltraject (vb. omwille van topsport, functiebeperking, werk, enz.).

Samenstellen van een GIT

 1. Reeds student

  Je bent reeds student aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en zet dezelfde opleiding verder (meer informatie).

 2. Heroriënteerder

  Je was vorig academiejaar ingeschreven in een andere opleiding en start dit jaar een nieuwe opleiding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (meer informatie).

 3. Kleinere studieomvang
  Je bent een nieuwe student en wenst een kleinere studieomvang op te nemen dan voorzien in het modeltraject (meer informatie).

Goedkeuring van het curriculum

 • De trajectbegeleider of de facultaire studentenadministratie [FSA] van jouw campus controleert je ingediende curriculum.
 • Je GIT-aanvraag wordt ingediend onder ontbindende voorwaarden. Als de faculteit je ingediende voorstel afkeurt, dan dien je zo snel mogelijk een nieuw curriculumvoorstel in via Oasis. Bij vragen of bij afkeuring van je curriculum word je steeds verwittigd via je UGent e-mailadres.
 • Bij goedkeuring van je curriculum (uiterlijk voor 15 november) ontvang je een automatische e-mail via je UGent-account.