Herinschrijving

Herinschrijven via OASIS

(Her)inschrijven kan tot en met 30 september. Vanaf 1 oktober wordt je inschrijving als laattijdig beschouwd en kan de Curriculumcommissie verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen nog in je curriculum op te nemen.

Werkwijze:

 • Ga naar Oasis
 • Log in met je UGent-account op de UGent CAS aanmeldpagina. De OASIS-startpagina verschijnt.
 • Ga naar het menu Algemeen > Inschrijven en selecteer de opleiding waarvoor je wil herinschrijven.
 • Studenten met tweede zit kunnen pas herinschrijven na de proclamatie van de tweede zittijd.

Meer informatie over herinschrijven vind je op het studentenportaal

Curriculumaanvraag via OASIS

Je curriculum stel je samen via Oasis en dien je in uiterlijk op 2 oktober 2023 volgens de werkwijze die je terugvindt op de webpagina over curriculumopmaak aan de faculteit.

  Vragen of problemen

  • Problemen of vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met de facultaire studentenadministratie van je Campus:
  • Stuur je e-mail niet naar verschillende personen of diensten tegelijk, maar schrijf één adres aan.
  • Vermeld altijd je volledige naam en studentennummer in je e-mail.

  Meer informatie