Masterproefvoorstel indienen

Via dit formulier kan u als externe persoon of bedrijf een masterproefvoorstel voor de laatstejaarsstudenten Industrieel Ingenieur Elektronica-ICT van Universiteit Gent campus Kortrijk en campus Schoonmeersen indienen.

Voor hoeveel is dit onderwerp bedoeld?
Aan hoeveel groepen studenten mag de masterproef toegekend worden, bv. voor generieke onderwerpen
Door studenten met welke specialisatie kan deze masterproef gekozen worden? Meerdere opties zijn mogelijk.
De probleemstelling dient de context van de masterproef te schetsen, de doelstelling wat er van de student verwacht wordt waarbij een voldoende wetenschappelijke invalshoek vereist is.