Opleiding Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT

Globale visie

De opleidingscommissie heeft werk gemaakt van een globale visie, uniform over zowel campus Schoonmeersen als campus Kortrijk, en vertaald naar beide specifieke programma's. Hieronder kunt u beide documenten raadplegen: 

Deze website is bedoeld als leidraad voor de student bij zijn studies Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT.

Opleidingscommissie

Opleidingscommissie: samenstelling, taakomschrijving, opleidingsaanbod en adviesgroep

Studiegids

In de studiegids vind je de volledige opleidingsprogramma's en kunnen ook de doelstellingen, eindtermen en opleidingscompetenties per opleiding bekeken worden. Ook de toelatingsvoorwaarden kan je er terugvinden.

Campus Kortrijk

Campus Schoonmeersen

Lesroosters

Voor het huidige academiejaar kunnen de lesroosters per opleiding geraadpleegd worden via de studiegids (per opleiding, link in rechterbovenhoek).

Uw persoonlijk lesrooster (voor ingeschreven studenten) kan u ook raadplegen via 'Mijn kalender' in Oasis (inloggen noodzakelijk)

Examenroosters

Examenrooster voor ingeschreven studenten via 'Mijn kalender' in Oasis (inloggen noodzakelijk)

Opleidingsportfolio

Ben je benieuwd naar wat de studenten van onze opleiding maken? Bekijk hier fotos en projectfilmpjes voor verschillende modules.

Stage

Als student kan je via stages in contact komen met de industriële of maatschappelijke context. Raadpleeg de stage-pagina voor meer info en ons stage-aanbod

Masterproef

Alle informatie rond richtlijnen, contracten, templates, etc.

Internationale ervaring opdoen

Vanuit de opleiding worden volgende mogelijkheden gefaciliteerd:

Jobbeurzen

Nieuwsbrieven

Wens je op de hoogte te blijven van wedstrijden, interessante gastsprekers, nationale conferenties, en meer, schrijf je dan in op de OCindwEI-mailinglijst:

Alumni-werking

Op donderdagavond 21 november 2019 vindt de 14de editie van ons café voor alumni van de opleiding Elektronica-ICT plaats. Gastspreker voor deze avond is ingenieur Simon Esprit, Partner & CTO bij Daltix. Simon is oud-student ict-ingenieur en in zijn voordracht zal hij het hebben over hoe retailers en hun leveranciers meer data-driven te werk kunnen gaan en het pad van de data-gedreven e-commerce met hun hulp leren bewandelen

Het afronden van je studies en studentenleven betekent niet het einde van je band met onze opleiding. Onze alumni zijn onze ambassadeurs, maar ook voor jezelf kan onze alumniwerking een waardevolle bron zijn van contacten, kennis, (job-)opportuniteiten en ervaringsuitwisseling.

De hoeksteen van onze alumniwerking is ons jaarlijks café voor alumni van de opleiding Elektronica-ICT op UGent Campus Kortrijk. Hier nodigen we telkens een interessante spreker uit en voorzien we alle aanwezigen van een hapje en een drankje. Het ideale moment om je medestudenten van weleer nog eens te ontmoeten en je netwerk warm te houden of zelfs uit te breiden.