Summer Schools & Summer Courses

Tijdens de zomer kan je deelnemen aan een Summer Course of Summer School om internationale ervaring op te doen

Dit kan op drie manieren:

  1. Vrijwillig;
  2. Binnen het keuzevak Summer Course;
  3. Ter vervanging van ander opleidingsonderdeel in je curriculum.

Optie 1: vrijwillig

Hierbij volg je de summer course of school puur voor de ervaring op een vrijwillige basis. Hou ons zeker op de hoogte welke summer school of summer course je vrijblijvend gevolgd hebt:

Optie 2: Binnen het keuzevak Summer Course

Het keuze-opleidingsonderdeel "Summer Course" telt 3 studiepunten en vereist een actieve participatie aan een Summer Course of School (duur +/- 1 week / 30u). Tevens dient voor deze module een overview paper te worden geschreven en gepresenteerd over een topic of interest dat op deze Summer School besproken werd (of er op aansluit).

Het doel van de geselecteerde summer courses in het kader van dit keuzevak is jullie kennis te laten vergaren in een multidisciplinaire context (i.e. met studenten van andere disciplines en andere nationaliteiten), waarbij talentontwikkeling van de deelnemende studenten centraal staat en waarbij jullie leren om elektronica-ICT onderzoek te presenteren en te kaderen binnen de state-of-the-art.

Overzicht Summer Schools

Interesse? Bespreek je keuze van Summer School met (zowel voor Campus Kortrijk als Campus Schoonmeersen)

Optie 3: Ter vervanging van ander opleidingsonderdeel in je curriculum

Een summer school of summer course kan ook opgenomen worden in je curriculum, buiten het keuzevak "Summer Course" mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (cfr. de curriculumregels van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur):

Studenten die in hun curriculum een Summer Course of Summer School willen opnemen, vragen in principe vooraf de toelating aan de betrokken opleidingscommissie en Curriculumcommissie. Een Summer Course of Summer School dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De Summer Course of Summer School wordt gevolgd aan een gerenommeerd instituut;
  • De Summer Course of Summer School stemt inhoudelijk overeen met het niveau van een opleidingsonderdeel uit een masteropleiding;
  • De Summer Course of Summer School leidt tot een officieel certificaat met ECTS-credits, waar de student een score voor behaalt.

Voldoet je gekozen Summer Course of Summer School aan bovenstaande voorwaarden, gelieve dit dan te bespreken met de OC-voorzitter van je opleiding, zodat dit kan opgenomen worden in je curriculum: