Eindpresentatie masterproef

Woensdag 28 juni 2017 - UGent Campus Kortrijk lokaal B1.17

Voorzitter : Sofie Van Hoecke

08u15 Ontvangst deelnemers
08u30  Pieter-Jan Tuytschaever en Michaël Nagels
Onderzoek naar next-gen technologieën voor ontwikkeling HMI van een weefmachine
Promotoren: Johan Beke, Brecht Neyrinck
09u10

Jarno Lernou en Sander Descamps
Studie en ontwikkeling van een ontologie-gedreven dialoogsysteem
Promotoren: Steven Verstockt, Erik Mannens

09u50

Matthias Hoffman
From 3D game environment to stereoscopic multiscreen, and dome projection
Promotoren: Peter Lambert, Augustin Grillet

10u20 - 10u35 Pauze
10u35 Matthias Callewaert en Josip Doolaeghe Weartex 2.0: Ontwerp en ontwikkeling van een geautomatiseerde testopstelling voor slijtage-analyse van textiel vloerbekleding 
Promotoren: Christiaan Stevens, Patrick Van Torre
11u15

Jaro Greniers
Voorspellen van server load gebaseerd op het profileren van geparameteriseerde softwaremodules
Promotoren: Sofie Van Hoecke, Koen Casier

11u45

Jens Delefortrie
IPv6 beveiliging
Promotor: Jan Devos

12u15 Beraadslaging en aansluitend lunch

 

Volgende personen verdedigen hun masterproef in Gent:

Arne De Proft
Formuleren van businessmodellen en testen van een nieuwe eHealth dienst in officina apotheken. Case: Polymedicatiescreening
26/06/2017 om 13u in iGent VGZ1.4
Kasper Heyndrickx
Ontwikkelen van een API voor het intelligent aanbieden van resources bij cloud platformen
20/06/2017 om 15u in iGent IDLab9
Sylvain Van Steelandt
Predictief onderhoud van treinapparaten door interpretatie van diagnostische informatie
20/06/2017 om 13u30 in iGent IDLab9
Diederik Mathijs
Ontwerp en ontwikkeling van een clustering-gebaseerde methode voor het diversifiëren van aanbevelingen
21/06/2017 om 9u45 in iGent VGZ5.1