Na-traject ijkingstoets industrieel ingenieur

Ijkingstoets

Heb je het goed gedaan? Dan is dat een indicatie dat je voorkennis aan het verwachte niveau voldoet en ben je goed voorbereid om je studies aan te vatten.

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent biedt de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek feedback over deze toets te krijgen. We raden je sterk aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken, vooral als het resultaat wat minder goed is dan je verwacht had. Een afspraak voor een persoonlijk feedbackgesprek maak je best door een e-mail te sturen naar (Campus Schoonmeersen Gent) of naar Isabel.Sweertvaegher@UGent.be (Campus Kortrijk).

Met je deelname aan de ijkingstoets heb je je interesse voor de opleiding industrieel ingenieur laten blijken. Indien je definitief voor deze studierichting kiest, heten we je van harte welkom in onze faculteit, en nodigen je alvast uit op de onthaaldag voor de eerstejaarsstudenten industrieel ingenieur.

Studieondersteuning

Misschien tonen de resultaten aan dat je nog wat bijkomende ondersteuning kunt gebruiken. Onze campussen organiseren zomercursussen, maar ook heel wat bijspijkermomenten tijdens het academiejaar. Je vindt op de website van studieondersteuning per campus terug op welke begeleiding en diensten je kunt rekenen voor aanvang van en tijdens je opleiding. Daarnaast is het altijd een goed idee om in geval van twijfel bijkomend advies in te winnen.

Studiekeuze

Heb je twijfels over je studiekeuze, dan raden we je aan om extra informatie in te winnen bij de trajectbegeleider of bij het Afdeling Studieadvies.