Management en bestuur


Ons onderzoek

Hoe de prestaties van de overheidsdiensten kunnen worden verbeterd, is een kernvraag in het domein van de overheidsadministratie. Deze onderzoekslijn richt zich op de drijvende krachten achter de prestaties van de openbare dienstverlening in een brede waaier van overheidsactoren.

Onderzoekers binnen deze onderzoekslijn zijn betrokken bij alle belangrijke academische managementverenigingen voor de publieke sector en de non-profitsector, en adviseren regelmatig overheden op lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal niveau, alsook openbare agentschappen, administraties en non-profitorganisaties over hoe zij hun prestaties op het gebied van de openbare dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij onderzoeken met name het effect van managementprocessen en -instrumenten, organisatiestructuur, inkomstenstromen, bestuurscapaciteit en e-governance op verschillende dimensies van de prestaties van de openbare dienst. Deze dimensies kunnen zowel meer traditionele financiële indicatoren omvatten zoals overheidsuitgaven, efficiëntie en doeltreffendheid, als meer bestuursgerichte indicatoren, zoals responsiviteit ten aanzien van burgers en billijkheid.

Deze onderzoekslijn beschouwt de prestaties van de openbare dienst als een multidimensioneel concept, waarbij meerdere belanghebbenden verschillende verwachtingen kunnen hebben over welke prestatiedimensie het belangrijkst is. Kortom, deze onderzoekslijn biedt een systemisch perspectief op publieke-dienstverleningsprestaties - en helpt zo beleidsmakers, managers en andere professionals te begrijpen wat het concept inhoudt, hoe het te meten (en valkuilen bij het meten), en hoe het te beïnvloeden door middel van gezond, op feiten gebaseerd management en bestuur.

Publicaties