Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Nadat je curriculum is goedgekeurd door de curriculumcommissie, kan je tijdens het academiejaar een aanvraag indienen voor het stopzetten en/of toevoegen van opleidingsonderdelen. Deze aanvraag moet ingediend worden voor bepaalde deadlines en moet voldoen aan bepaalde voorwaarden!

Een wijziging aan een vastgelegd curriculum heeft ook gevolgen voor o.a. studiegeld, leerkrediet en studievoortgangsbewaking.

Deadlines

De deadlines voor het aanvragen van een wijziging aan een goedgekeurd curriculum zijn afhankelijk van welke wijzigingen je wenst aan te vragen.

 • Wijziging van 1ste semestervakken: vóór 15 november
 • Wijziging van 2de semester- en jaarvakken (*): vóór 1 maart
  (*) toevoegen van jaarvakken na 15 november is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

Voorwaarden voor studenten 1ste  bachelor

Als student eerste bachelor (BA1) ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste jaar (60 studiepunten) op te nemen in je curriculum.

Vakken stopzetten in BA1 is enkel mogelijk voor studenten met:

Voorwaarden voor studenten in een bachelor (niet BA1), master, schakel- en/of voorbereidingsprogramma

Je wil vakken (geen vakken uit BA1) toevoegen of schrappen?

Voor sommige opleidingsonderdelen, zoals stages, moet je verplicht de juiste voorkennis hebben, vooraleer je dit mag opnemen in je curriculum. Voor andere opleidingsonderdelen heeft de opleiding niet bindende adviezen geformuleerd. Deze adviezen kunnen een leidraad zijn voor het kiezen van vakken waarvoor je de juiste voorkennis hebt, zodat je zonder veel problemen kan slagen voor deze vakken.

Procedure

Je stuurt vóór de deadline een mail (met UGent-account!) naar traject.ge@ugent.be  met de volgende gegevens:

 • Onderwerp van de mail = ‘Wijziging curriculum’
 • Inhoud van de mail:
  • Je studentennummer;
  • De opleiding waarvoor je bent ingeschreven;
  • Het vak of de vakken die je wenst te schrappen/toe te voegen;
  • Korte motivatie waarom je het vak of de vakken wenst te schrappen/toe te voegen.

Bij goedkeuring zal de wijziging uiterlijk 30 november (eerste semester) en uiterlijk 15 maart (tweede semester) zichtbaar zijn in je curriculum op oasis. Bij afkeuring zal je via e-mail op de hoogte gebracht worden van de reden.

Vragen?

Met vragen kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.