Onderwijs

Hier vind je alles over het onderwijsprogramma van de vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent.

Context

De Universiteit Gent onderscheidt zich van de andere Vlaamse universiteiten met een uitzonderlijke concept. De opleiding start met een algemeen omkaderende basisopleiding in Kunstwetenschappen en een eerste kennismaking met de studie van de verschillende artistieke disciplines. Pas later in de opleiding ga je je progressief verdiepen in de specifieke vakgebieden én bestudeer je interartistieke confrontaties.

De artistieke disciplines die aan bod komen zijn:  

  • Podium- en mediakunsten en muziek
    Musicologie is verankerd met de studie van de podiumkunsten, waardoor de focus wordt verruimd van muziek naar direct verwante domeinen zoals dans, theater, film en muziektheater (waaronder opera). Zowel binnen de musicologie als binnen de podium- en mediakunsten wordt er historisch en systematisch gewerkt. De major Podium- en mediakunsten en muziek bestudeert het theatrale gebeuren in de meest brede betekenis van het woord
  • Beeldende kunst en architectuur
    In de loop van de geschiedenis hebben beeldende kunst, architectuur, interieur en kunstnijverheid in sommige periodes en bij bepaalde stromingen een parallelle evolutie gekend. Heel wat actuele kunstcreaties bogen op een fantasierijke dialectiek tussen beeldende kunst en architectuur. De major Beeldende kunst en architectuur biedt je de mogelijkheid om zich in die dialectiek, of zich specifiek binnen één van de vakgebieden te specialiseren.

 

Major/Minorsysteem

De opleiding Kunstwetenschappen bestaat uit vier majors:

  • Architectuur, Interieur & Monumentenzorg
  • Musicologie
  • Podium- & Mediale Kunsten
  • Beeldende Kunst

Tijdens de eerste bachelor volg je vijf faculteitsbrede vakken, 6 domeinspecifieke vakken en 2 keuzevakken.

In de tweede bachelor kies je voor een van beide majors: 'beeldende kunst en architectuur' of 'Podium- en mediakunsten en Muziek' (waarbinnen je kiest uit 2 specialisaties: Podium- en Mediakunsten of Muziek). Daarnaast kies je een minor uit vijf opties.

Binnen de keuze van je major maak je in je derde bachelor ook een bachelorproef. 
In de master is er een verdere opsplitsing in 4 majors, waaruit je er een kiest

 

Studieprogramma

 

Studiegids

Wil je al meteen in detail in het onderwijsprogramma van Kunstwetenschappen duiken? Consulteer dan de studiegids! Daar vind je gedetailleerde beschrijvingen van alle lessen en seminaries, lesroosters en nog veel meer!