Studeren in het buitenland

Waarom zou je naar het buitenland gaan?

Een verblijf tijdens je studies is een unieke kans om drie maanden of langer in het buitenland te verblijven en ondergedompeld te worden in een andere cultuur. Het is een absolute boost voor je ‘soft skills’: je persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, oplossingsgerichtheid, besluitvaardigheid.
Ook werkgevers appreciëren internationaal georiënteerde werknemers en hechten groot belang aan een buitenlandse uitwisselingservaring bij het beoordelen van een CV.

Naïma, masterstudente Afrikanistiek
In het buitenland studeren is gewoon een onvergetelijk avontuur. Ik heb nog meer geleerd open te staan voor iedereen en voor alle culturen.
Hannes, alumnus sinologie
De opleiding Oosterse talen en culturen biedt een goede mix van geschiedenis-, cultuur- en taalvakken. In combinatie met de mogelijkheid om een minor te volgen, de zeer aan te raden uitwisseling met Liaoning University in Shenyang tijdens de bachelor, de mogelijkheid tot stage in de master en de optie om met een studiebeurs naar China of Taiwan te gaan na de master, bezorgt de richting je een grondige kennis van en nuchtere kijk op de Chinese én westerse maatschappij.
Divya, master toegepaste taalkunde
Een Erasmuservaring is een hele verrijking op verschillende vlakken: je wordt volledig ondergedompeld in een nieuwe cultuur, je leert aspecten van een vreemde taal die je niet in de grammaticalessen zag, je maakt een heleboel nieuwe vrienden, je leert op je eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen. Ik kan het iedereen ten zeerste aanraden!

Hoe pak je het aan?

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte krijgt iedereen de kans om naar het buitenland te gaan. In de maanden maart en april wordt voor elke opleiding een praktische (online) infosessie georganiseerd. De studenten die zich registreerden voor een uitwisseling in het academiejaar ’24-’25 krijgen een uitnodiging via e-mail (met link naar de online infosessies). 

 • Archeologie: April
 • Afrikaanse talen en culturen: woensdag 13 maart om 12u
 • Geschiedenis: April
 • Kunstwetenschappen: April
 • Oost-Europese talen en culturen: April
 • Oosterse talen en culturen (bachelor + master):  
  • afstudeerrichting Arabistiek en islamkunde: dinsdag 19 maart om 20u00 (online)
  • afstudeerrichting China: dinsdag 19 maart om 20u00 (online)
  • afstudeerrichting India: dinsdag 19 maart om 20u00 (online)
  • afstudeerrichting Japan: maandag 18 maart om 20u00 (online)
 • Taal- en Letterkunde: dinsdag 12 maart om 19u30 (online)
 • Toegepaste Taalkunde: dinsdag 26 maart om 20u00 (online)
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen: April

Wie kan naar het buitenland?

Bachelor

Binnen alle opleidingen van de faculteit kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken.

Per opleiding gelden bepaalde voorwaarden.

Als je een GIT traject hebt, raden we aan je buitenlandse plannen met de trajectbegeleider te bespreken zodat je buitenlandverblijf zo goed mogelijk ingepast wordt in je curriculum.

Master

Binnen de opleidingen Afrikaanse talen en culturen, Oosterse talen en culturen en Taal-en Letterkunde kan je ook tijdens de master op uitwisseling. Je kan hiervoor zonder probleem opnieuw een beurs aanvragen. Voorwaarden voor uitwisseling tijdens de master.

Waar kan je naartoe?

Voor meer uitleg over de toewijzing van de beschikbare plaatsen, kan je terecht op de infosessie van je opleiding (zie  hoger) en bij de contactpersonen per opleiding.

Hoeveel kost zo’n verblijf?

Door de overeenkomsten met onze partners moeten onze studenten geen inschrijvingsgeld betalen aan de partnerinstelling. Als uitwisselingsstudent schrijf je je als reguliere student in aan de Universiteit Gent. Als je recht hebt op een Vlaamse studietoelage of vermindering van het inschrijvingsgeld, behoud je dit recht tijdens je verblijf in het buitenland. Ook kinderbijslag loopt tijdens het buitenlands studieverblijf gewoon door.
Er zijn een aantal beurzen beschikbaar.

Beurzen

Er zijn verschillende beurzen beschikbaar om je uitwisseling voor studie, onderzoek in het kader van een masterproef of stage, mogelijk te maken.

Kan je als student met een functiebeperking naar het buitenland?

Ook als student met een functiebeperking kan je op uitwisseling. Indien je een functiebeperking hebt, neem je contact op met de dienst internationalisering. In samenspraak met de trajectbegeleider, bekijken we je dossier en gaan we na welke stappen we kunnen ondernemen. Als je hier individuele maatregelen gekregen hebt, vragen we aan de gastinstelling om deze in de mate van het mogelijke te respecteren.

Ook als je niet officieel geregistreerd staat als student met een functiebeperking, kan je bij ons terecht. Er zijn heel wat mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Heel belangrijk hierbij is dat we al vroeg contact opnemen met de gastinstelling, zodat we kunnen nagaan welke faciliteiten zij kunnen aanbieden.

Sommige studenten kunnen aanspraak maken op een extra beurs voor studenten met een functiebeperking. Deze beurs kan worden aangevraagd via het aanspreekpunt Student en Functiebeperking. Zij werkt hiervoor nauw samen met de AIB. Het is belangrijk deze beurzen op tijd aan te vragen.

Het kan zijn dat je worstelt met een persoonlijk probleem, fysisch of psychisch. Misschien is niemand van de faculteit hiervan op de hoogte. Onze ervaring leert dat als er zich een uitzonderlijke situatie, van welke aard dan ook, voordoet in het buitenland, het beter is dat wij van je situatie op de hoogte zijn, zodat we op een gepaste en efficiënte manier kunnen reageren. Wij denken hierbij aan studenten met een medisch probleem, studenten die een depressie doormaakten, studenten met een specifieke thuissituatie, enz. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

FAQ

 • Wat moet ik doen als ik nog vakken van Ba1 of Ba2 moet opnemen tijdens mijn buitenlandverblijf?
  Je zal via minerva de vakken moeten meevolgen. Als je niet in het land bent tijdens de normale examenperiode, dan kan je op basis van je buitenlandverblijf een andere datum aanvragen voor je examen.
 • Welke vakken kan ik vervangen tijdens mijn verblijf in het buitenland?
  Je vervangt de vakken van BA3 die vallen in de periode waarin jij in het buiteland zit. Vakken van Ba1 of Ba2 kan je niet vervangen. In sommige gevallen is het wel mogelijk een Ma vak te vervangen.
 • Ben ik verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?
  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland
 • Hoe regel ik de administratieve kant van mijn verblijf?
  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/procedure.htm
 • Wat kan je doen als je het semester in het buitenland financieel niet aankan?
  In bepaalde situaties kunnen studenten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de dienst Studentenvoorzieningen. Deze dienst beslist onafhankelijk of iemand voldoet aan de voorwaarden voor een financiële tussenkomst. Wie meer informatie wil over de voorwaarden en procedures kan terecht op de website van de dienst studentenvoorziening van UGent. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning moet een uitgebreid dossier opgesteld worden. Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met deze dienst.

Contactpersonen voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Applied European Languages | Archeologie | Gender & Diversiteit | Geschiedenis | Kunstwetenschappen | Oost-Europese Talen en Culturen | Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

An Desmet
an.desmet@ugent.be
+32 9 264 40 11
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
op afspraak  

Oosterse talen en culturen (Arabistiek en islamkunde, China, India, Japan) | Toegepaste Taalkunde

Isabelle Jacob

+32 9 264 98 96
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
op afspraak

Afrikaanse talen en culturen | Taal- en letterkunde: twee talen 

Katrien Rau

+32 9 264 94 52
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
maandag, woensdag en donderdag van 9.00 u. - 12.00 u. en maandag en donderdag van 14.00 u. - 16.00 u. of na afspraak.

Vind ons op Facebook: LW goes international en Instagram: internationalofficelw