Studeren in het buitenland

Waarom zou je naar het buitenland gaan?

Een verblijf tijdens je studies is een unieke kans om drie maanden of langer in het buitenland te verblijven en ondergedompeld te worden in een andere cultuur. Het is een absolute boost voor je ‘soft skills’: je persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, oplossingsgerichtheid, besluitvaardigheid.
Ook werkgevers appreciëren internationaal georiënteerde werknemers en hechten groot belang aan een buitenlandse uitwisselingservaring bij het beoordelen van een CV.

Naïma, masterstudente Afrikanistiek
In het buitenland studeren is gewoon een onvergetelijk avontuur. Ik heb nog meer geleerd open te staan voor iedereen en voor alle culturen.
Hannes, alumnus sinologie
De opleiding Oosterse talen en culturen biedt een goede mix van geschiedenis-, cultuur- en taalvakken. In combinatie met de mogelijkheid om een minor te volgen, de zeer aan te raden uitwisseling met Liaoning University in Shenyang tijdens de bachelor, de mogelijkheid tot stage in de master en de optie om met een studiebeurs naar China of Taiwan te gaan na de master, bezorgt de richting je een grondige kennis van en nuchtere kijk op de Chinese én westerse maatschappij.
Divya, master toegepaste taalkunde
Een Erasmuservaring is een hele verrijking op verschillende vlakken: je wordt volledig ondergedompeld in een nieuwe cultuur, je leert aspecten van een vreemde taal die je niet in de grammaticalessen zag, je maakt een heleboel nieuwe vrienden, je leert op je eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen. Ik kan het iedereen ten zeerste aanraden!

Hoe pak je het aan?

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan je naar het buitenland in de derde bachelor. Dit moet je in de tweede bachelor beginnen voorbereiden.

Hiervoor worden verschillende infomomenten georganiseerd:

 • Facultair infomoment (voor alle opleidingen):  donderdag 23 november 2017, 19.30 u., auditorium 3 Suzanne Lilar (Blandijnberg 2)
 • Archeologie: dinsdag 5 december 2017, 11.00 u., leslokaal -3.1 (Technicum 2)
 • Geschiedenis: woensdag 6 december 2017, 16.30 u. - 17.30 u., leslokaal Pirenne (Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 31)
 • Kunstwetenschappen: maandag 4 december 2017, 9.00 u., vergaderlokaal -1, Technicum, Blok 2 (Sint-Pietersnieuwstraat 41, ingang naast studentenrestaurant De Brug)
 • Taal- en Letterkunde:  donderdag 23 november 2017, auditorium 3 Suzanne Lilar (Blandijnberg 2): aansluitend op facultair infomoment
 • Toegepaste Taalkunde: woensdag 29 november 2017, 19.30 u., auditorium 5 Jeanne Wiemer (Blandijnberg 2)
 • Oosterse talen en culturen - China: maandag 4 december 2017, 19.00 u.
 • Oosterse talen en culturen - India: woensdag 6 december 2017, 11.30 u., lokaal 110.031 (Blandijnberg 2)
 • Oost-Europese talen en culturen: dinsdag 28 november, 11.30 u.  - 12.45 u., lokaal 100.017 (Blandijnberg 2)
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen: donderdag 30 november, 11.00 u. -12.00 u., vergaderzaal Simon Stevin (Jozef Plateaustraat 22)

Wie kan naar het buitenland?

Bachelor

Binnen alle opleidingen van de faculteit kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken.

Per opleiding gelden bepaalde voorwaarden.

Als je een GIT traject hebt, raden we aan je buitenlandse plannen met de trajectbegeleider te bespreken zodat je buitenlandverblijf zo goed mogelijk ingepast wordt in je curriculum.

Master

Binnen de opleidingen Oosterse talen en culturen en Taal-en Letterkunde kan je ook tijdens de master op uitwisseling. Je kan hiervoor zonder probleem opnieuw een beurs aanvragen. Voorwaarden voor uitwisseling tijdens de master.

Waar kan je naartoe?

Bachelor

Wanneer je in je derde bachelorjaar op uitwisseling gaat, kies je een bestemming die aangeboden wordt door je eigen opleiding. Elke opleiding heeft een eigen systeem van toewijzing van de akkoorden. Voor meer uitleg hierover kan je terecht bij de infosessie van je opleiding (zie  hoger) en bij de contactpersonen per opleiding.

Master

Mogelijke bestemmingen tijdens je master (alleen voor Oosterse talen en culturen en Taal- en Letterkunde).

Hoeveel kost zo’n verblijf?

Door de overeenkomsten met onze partners moeten onze studenten geen inschrijvingsgeld betalen aan de partnerinstelling. Als uitwisselingsstudent schrijf je je als reguliere student in aan de Universiteit Gent. Als je recht hebt op een Vlaamse studietoelage of vermindering van het inschrijvingsgeld, behoud je dit recht tijdens je verblijf in het buitenland. Ook kinderbijslag loopt tijdens het buitenlands studieverblijf gewoon door.
Er zijn een aantal beurzen beschikbaar.

Beurzen

Afhankelijk van het type van mobiliteit kan je bovendien aanspraak maken op de volgende beurzen:
ERASMUS +: mobiliteitsbeurzen
ERASMUS Belgica
BIRAK beurs

Kan je als student met een functiebeperking naar het buitenland?

Ook als student met een functiebeperking kan je op uitwisseling. Indien je een functiebeperking hebt, neem je contact op met de dienst internationalisering. In samenspraak met de trajectbegeleider, bekijken we je dossier en gaan we na welke stappen we kunnen ondernemen. Als je hier individuele maatregelen gekregen hebt, vragen we aan de gastinstelling om deze in de mate van het mogelijke te respecteren.

Ook als je niet officieel geregistreerd staat als student met een functiebeperking, kan je bij ons terecht. Er zijn heel wat mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Heel belangrijk hierbij is dat we al vroeg contact opnemen met de gastinstelling, zodat we kunnen nagaan welke faciliteiten zij kunnen aanbieden.

Sommige studenten kunnen aanspraak maken op een extra beurs voor studenten met een functiebeperking. Deze beurs kan worden aangevraagd via het aanspreekpunt Student en Functiebeperking. Zij werkt hiervoor nauw samen met de AIB. Het is belangrijk deze beurzen op tijd aan te vragen.

Het kan zijn dat je worstelt met een persoonlijk probleem, fysisch of psychisch. Misschien is niemand van de faculteit hiervan op de hoogte. Onze ervaring leert dat als er zich een uitzonderlijke situatie, van welke aard dan ook, voordoet in het buitenland, het beter is dat wij van je situatie op de hoogte zijn, zodat we op een gepaste en efficiënte manier kunnen reageren. Wij denken hierbij aan studenten met een medisch probleem, studenten die een depressie doormaakten, studenten met een specifieke thuissituatie, enz. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

FAQ

 • Wat moet ik doen als ik nog vakken van Ba1 of Ba2 moet opnemen tijdens mijn buitenlandverblijf?
  Je zal via minerva de vakken moeten meevolgen. Als je niet in het land bent tijdens de normale examenperiode, dan kan je op basis van je buitenlandverblijf een andere datum aanvragen voor je examen.
 • Welke vakken kan ik vervangen tijdens mijn verblijf in het buitenland?
  Je vervangt de vakken van BA3 die vallen in de periode waarin jij in het buiteland zit. Vakken van Ba1 of Ba2 kan je niet vervangen. In sommige gevallen is het wel mogelijk een Ma vak te vervangen.
 • Ben ik verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?
  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland
 • Hoe regel ik de administratieve kant van mijn verblijf?
  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/procedure.htm
 • Wat kan je doen als je het semester in het buitenland financieel niet aankan?
  In bepaalde situaties kunnen studenten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de dienst Studentenvoorzieningen. Deze dienst beslist onafhankelijk of iemand voldoet aan de voorwaarden voor een financiële tussenkomst. Wie meer informatie wil over de voorwaarden en procedures kan terecht op de website van de dienst studentenvoorziening van UGent. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning moet een uitgebreid dossier opgesteld worden. Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met deze dienst.

Contactpersonen voor uitgaande uitwisselingsstudenten

Archeologie | Geschiedenis | Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen | Oost-Europese Talen en Culturen  | Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

An Desmet

+32 9 264 40 11
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
op afspraak - afwezig op woensdag

 

Toegepaste Taalkunde

Isabelle Jacob

+32 9 264 98 96
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
op afspraak - afwezig op maandag

 

Taal- en letterkunde: twee talen | Afrikaanse talen en culturen | Oosterse talen en culturen (Arabistiek en islamkunde, China, India)

Katrien Rau

+32 9 264 94 52
Blandijnberg 2 - Gelijkvloers, lokaal 100.041
maandag, woensdag en donderdag van 9.00 u. - 12.00 u. en maandag en donderdag van 14.00 u. - 16.00 u. of na afspraak.