Mijn rol als lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie

  • Als lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) sta je in voor de ondersteuning en opvolging van de doctoraatsstudent doorheen de gehele studie- en onderzoeksperiode.
  • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) is samen met de doctoraatsstudent verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het opleidingspakket in het kader van de doctoraatsopleiding. Je houdt daarbij rekening met de eventuele bepalingen met betrekking tot de verplichte doctoraatsopleiding. De leden van de DBC zijn ook lid van de beoordelingscommissie die een advies uitspreekt over de volledigheid van het curriculum van de doctoraatsopleiding en het verworven hebben van alle onderdelen ervan, met uitzondering van de verdediging van het proefschrift.
  • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) brengt jaarlijks een advies uit over de vorderingen in het onderzoek en de doctoraatsopleiding op basis van het zelfreflectierapport van de doctoraatsstudent: als lid van de DBC bezorg je jouw opmerkingen en suggesties aan de administratief verantwoordelijk promotor die deze in een globaal advies verwerkt en dit advies aan de Doctoral School bezorgt. In het advies dient uitdrukkelijk te worden vermeld of het onderzoek voldoende doctoraatskansen biedt binnen een redelijke termijn. De DBC draagt er zorg voor dat het advies het onderwerp uitmaakt van een gesprek met de doctoraatsstudent, waarin eventuele bijkomende argumenten van de doctoraatsstudent worden gehoord. De Doctoral School bezorgt het advies van de DBC aan de doctoraatsstudent.
  • De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) geeft een advies over het neerleggen van het proefschrift bij de faculteitsraad. Als DBC-lid bezorgt je jouw advies aan de administratief verantwoordelijk promotor. Lees hier wat je moet doen als je als promotor deel uitmaakt van de DBC
  • Als lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie maak je geen deel uit van de examencommissie, tenzij de faculteitsraad je expliciet als stemgerechtigd lid van de examencommissie heeft aangesteld. Dit kan enkel als expert, niet als voorzitter of rapporteur. Lees hier wat je moet doen als je ook deel uitmaakt van de examencommissie