Opzet en werklast

Info volgt. Hieronder alvast een paar Think&Talkers (studenten en experten) aan het woord. 

"Het programma biedt een sterke interactie aan tussen studenten en experten die laagdrempelig is en waarbij beide kanten van elkaar kunnen leren." (Michaël Verdonck)
"Geen zorgen als je soms ietwat bang bent om te spreken. Dat gevoel overvalt ook mij regelmatig, maar dit wordt zeer goed opgevangen." (Emma Brijs)
"Je leert bij terwijl je je amuseert!" (Silke Vos)

meer getuigenissen