Opzet en werklast

DSC_1207.JPGJe beschouwt dit honoursprogramma best als een extra vak dat je er in het tweede semester moet (kunnen) bijnemen.

 • Werk je actief mee doorheen het volledige semester, dan resulteert dit in een "pass" op je puntenlijst.
 • Doe je dit niet of haak je vroegtijdig af, dan krijg je een "fail". Dit beïnvloedt op geen enkele manier je totaalscore. 

In teams van vijf studenten (één student per deelnemende faculteit) werk je samen met experten uit verschillende disciplines een volledig semester intensief rond één bepaald thema.

Deze thema’s wisselen jaarlijks, van Asiel en migratie tot Zelfrijdende auto’s. Bij het begin van het semester geef je aan welk thema jouw voorkeur wegdraagt. We houden hier rekening mee bij het samenstellen van de teams.

Het programma valt uiteen in twee delen. Vóór het paasreces ligt de focus op reflecteren en debatteren, na het paasreces op creëren.

Reflecteren en debatteren

"We mochten als dichte getuigen meemaken hoe elk van deze jonge mensen week na week na week zich inzette om tot nieuwe inzichten te komen. Dankzij de visie van de ander werd de eigen blik minder troebel. De eigen bril werd een gedeelde lens die toestond om samen naar de wereld te kijken." (Aurelie Daems, expert team Kunst als pasmunt? 2021-2022)
 • We trappen het semester af met een inspirerende openingslezing.
 • In een workshop van De Redenaar leer je vervolgens niet alleen hoe je zelf debatteert, maar ook hoe je een debat organiseert én modereert. Verschillende formats komen hierbij aan bod. 
 • Dan volgen de eigenlijke debatavonden.
 • Jij en je teamgenoten bereiden in nauwe samenwerking met de experten é´én zo'n debatavond tot in de puntjes voor, niet alleen inhoudelijk maar ook praktisch.
 • Je neemt actief deel aan alle andere debatavonden.
 • Veruit het meeste tijd investeer je zonder twijfel in je eigen debat. Maar, ook de andere debatten moeten grondig voorbereid worden. Dit doe je aan de hand van literatuurlijsten opgesteld door de experten. Deze lijsten bevatten zowel wetenschappelijke artikels als meer populariserende stukken.

Creëren

"Het programma biedt een laagdrempelige interactie aan tussen studenten en experten. Beide kanten kunnen hierbij van elkaar leren." (Michaël Verdonck, expert team Artificiële Intelligentie 2020-2021)
 • Na het paasreces ontwikkel je samen met je teamgenoten een duurzaam product naar keuze in lijn met jullie debatavond.
 • Je bepaalt vooraf duidelijk wat je wil bereiken en bij welke doelgroep.
 • Je zorgt ervoor dat al jullie inspanningen ook na Think & Talk renderen. Ontwikkel je een reeks posters die leraren handvatten geeft over hoe op een positieve manier om te gaan met meertaligheid op school, dan ga je die posters desnoods eigenhandig in de lerarenkamers ophangen. Maak je een padlet voor leerlingen over Artificiële Intelligentie, dan mobiliseer je leraren om er effectief mee aan de slag te gaan en deel je je werk achteraf ook op een leermiddelennetwerk.
 • Je kan hiervoor rekenen op de input van de experten, maar je neemt wel degelijk de touwtjes zelf in handen. 
 • We sluiten het programma plechtig af met een toonmoment waarop jij en je team jullie werk presenteren aan een groep genodigden, onder wie alle experten.
 • Een jury bestaande uit onder andere de onderwijsdirecteurs van de vijf betrokken faculteiten beoordelen die avond je volledige Think & Talk parcours. 

Praktisch

Alle informatie - niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk - wordt via een gesloten Uforacursus tijdig gedeeld met de geselecteerde studenten.

We geven alvast dit mee:

 • tweede semester
 • woensdagavond
 • van 19 tot 22 uur
 • op een bijzondere UGent-locatie

Ben je een pendelstudent en raak je zo laat op de avond niet meer thuis? Neem contact op met programmacoördinator dr. Ilse De Vos via think.talk@ugent.be. Samen vinden we een oplossing!