Afwezigheid melden

Bij bepaalde opleidingsonderdelen wordt aanwezigheid in de lessen verwacht, studenten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kunnen een afwezigheid melden en een bewijsstuk indienen via de online tool ABSENT.

Op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden (bv. langdurige afwezigheid wegens ziekte), kan je een bijzonder statuut aanvragen. Meer info.