Wijzigen van een goedgekeurd curriculum

Het stopzetten en/of toevoegen van opleidingsonderdelen aan het vastgelegde curriculum is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • GIT-studenten die bij aanvang van het academiejaar opleidingsonderdelen uit het tweede semester of jaaropleidingsonderdelen niet mochten opnemen in hun curriculum omwille van volgtijdelijkheid, maar na de examens van januari toch aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden voldoen, mogen een aanvraag indienen om het betreffende opleidingsonderdeel uit het tweede semester toe te voegen aan hun curriculum.
  • Omwille van een wijziging in het lesrooster overlappen twee opleidingsonderdelen. Je kan een aanvraag indienen om een opleidingsonderdeel uit het tweede semester te vervangen door een ander opleidingsonderdeel uit het tweede semester.

Ben je Ba1-student of omvat je curriculum nog eerstejaarsvakken en wil je eerstejaarsvakken stopzetten?

Je kan niet zomaar opleidingsonderdelen van het eerste modeltrajectjaar stopzetten.
Dit kan slechts onder een beperkt aantal voorwaarden:

  • Je bent een student met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut en je wil je curriculum verminderen: Je kan een wijziging aanvragen.
  • Je wil na het eerste semester heroriënteren naar een andere opleiding, maar niet volledig uitschrijven in de opleiding: je kan je curriculum aanpassen maar je moet dit eerst overleggen met de trajectbegeleider.

Voldoe je niet aan één van deze voorwaarden, dan contacteer je best je trajectbegeleider.

Ben je Ba1-student of omvat je curriculum nog eerstejaarsvakken en mocht je bij de start van dit academiejaar nog geen tweedejaarsvakken opnemen?

Als je voldoende studievoortgang hebt gemaakt in het eerste semester, kan je een aanvraag indienen om tweedejaarsvakken aan je curriculum toe te voegen. De curriculumcommissie zal je aanvraag bekijken.

Omvat je curriculum geen eerstejaarsvakken meer?

Wil je je curriculum van het tweede semester aanpassen (vakken toevoegen, schrappen of wijzigen), dan kan je dit aanvragen.

Procedure

Een aanvraag om je curriculum te wijzigen doe je via de curriculumapplicatie. Gelieve elke aanvraag tot wijziging van je curriculum te motiveren.

Je aanvraag wordt bekeken en goed- of afgekeurd. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Controleer hierna zeker zelf nog je curriculum in Oasis.

De wijziging van een vastgelegd curriculum kan gevolgen hebben voor het studiegeld, het leerkrediet en de berekening van de studievoortgang. De details hierover kan je nalezen in het Onderwijs- en examenreglement, art30 §5.

Deadline

  • Eerstesemestervakken: voor 14 november 
  • Tweedesemestervakken en jaarvakken: 28 februari 

Vragen?

Met vragen kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.