Vrijstellingen

Je hebt reeds één of meerdere credits behaald in een andere opleiding? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor vrijstellingen (EVK's).

Je maakt een kans op vrijstellingen als er vakken in je studieprogramma voorkomen waarvan je denkt: "Dit lijkt op een vak waarvoor ik geslaagd was, uit de opleiding die ik al gevolgd heb". Om dit na te gaan kan je best de studiekiezer van de UGent raadplegen. Je kan verder klikken op het opleidingsonderdeel waarvan je denkt dat het inhoudelijk overeenstemt met het vak waarvoor je reeds een studiebewijs behaalde.

Wordt de vrijstelling toegekend, dan maakt het vak waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of examen dient af te leggen.

Je kan geen vrijstellingen bekomen:

 • voor opleidingsonderdelen binnen een universitaire opleiding op basis van behaalde credits binnen een professionele bachelor. Behaalde je reeds een professioneel bachelordiploma, dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor vrijstellingen of een verkorte bachelor. Contacteer in dit geval je trajectbegeleider.
 •  voor opleidingsonderdelen binnen een schakelprogramma op basis van behaalde credits binnen het professioneel bachelordiploma op basis waarvan je toegang krijgt tot dit schakelprogramma. Een vrijstelling is wel mogelijk wanneer je de credits behaalde in het kader van een schakelintegratietraject (= je volgde het vak aan de UGent als keuzevak binnen je professionele bachelor).

Hoe vraag je de vrijstelling(en) aan?

Als student of toekomstige student kan je een vrijstellingsaanvraag indienen via Oasis.

In sommige gevallen hoef je geen aanvraag via Oasis in te dienen:

 • Wens je een vrijstelling voor een volledige minor en/of de vrije keuze, op basis van behaalde credits binnen een andere academische opleiding of op basis van een academisch of professioneel bachelordiploma, contacteer dan eerst je trajectbegeleider.
 • Wens je een (erg) groot pakket vrijstellingen aan te vragen of kom je in aanmerking voor een verkorte bachelor? Contacteer dan eerst je trajectbegeleider.

In alle andere gevallen volg je onderstaande procedure.

Procedure

 • Stap 1: Registreer of meld je aan als (toekomstige) student in Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.
 • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
 • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
 • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.
 • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven. 
 • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
 • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

  Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier in Oasis opvolgen. Je wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht als de status van je dossier aangepast en/of afgehandeld is.

  Meer informatie in de handleiding voor studenten.

  Uiterste indiendata

  • voor vakken van het eerste semester: 14 november
  • voor vakken van het tweede semester: 28 februari

  In de zomermaanden en bij de start van het academiejaar kan een antwoord langer op zich laten wachten. Mogelijk heb je nog geen uitsluitsel over je aanvraag bij de start van het academiejaar. We raden je daarom aan om de vakken op te nemen in je curriculum en de lessen steeds bij te wonen in afwachting van de beslissing.

  Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van examencommissies inzake vrijstellingen

  Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven onder artikel 81.