Vrijstellingen

Heb je reeds een diploma of heb je al (een deel van een) andere opleiding afgewerkt?

Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen, of, zoals dat nu voluit heet: vrijstellingen op basis van EVK's (eerder verworven kwalificaties, namelijk elk binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een leertraject met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wil laten gelden).

Je maakt een kans op vrijstellingen, als er vakken in je huidige of toekomstige studieprogramma voorkomen waarvan je denkt: "Dit lijkt op een vak waarvoor ik geslaagd was, uit de opleiding die ik al gevolgd heb". Om dit na te gaan kan je best de studiekiezer van de UGent en de opleiding die je wenst te volgen raadplegen. Je kan verder klikken op het opleidingsonderdeel waarvan je denkt dat het inhoudelijk overeen stemt met het vak waarvoor je reeds een studiebewijs behaalde.

Als je een vrijstelling aanvraagt, en die wordt toegekend, dan maakt het vak waarvoor je vrijgesteld bent geen deel meer uit van je programma. Dat wil zeggen dat je voor dat opleidingsonderdeel niet meer naar de les hoeft, geen taken meer moet maken of examen dient af te leggen.

Hoe vraag je die vrijstelling(en) aan?

Vanaf 23 januari 2023 kan je (als student of toekomstige student) een vrijstellingsaanvraag indienen via Oasis.

Wens je een (erg) groot pakket vrijstellingen aan te vragen of kom je in aanmerking voor een verkorte bachelor? Contacteer dan eerst je trajectbegeleider.

Procedure

  • Meld je aan met je UGent account of maak een gastaccount aan om je aan te melden
  • Stap 1: Vul alle gegevens correct in
  • Stap 2: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld
  • Stap 3: Verstuur je aanvraag

Na indienen kan je je dossier online via Oasis raadplegen. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier onvolledig is of wanneer je dossier is afgehandeld.

Uiterste indiendata

  • voor vakken van het eerste semester: 14 november
  • voor vakken van het tweede semester: 28 februari

In de zomermaanden kan een antwoord langer op zich laten wachten, de universiteit is immers gesloten tijdens de Gentse Feesten. In elk geval is het zo dat, hoe sneller je een aanvraag indient, hoe vroeger je weet hoe je studietraject er uitziet.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van examencommissies inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven onder artikel 100.