Studiebegeleiding voor hogerejaarsstudenten

Ook na het 1ste jaar bachelor kan je bij de studiebegeleiding terecht.

  • Had je de perfecte studiemethode gevonden, maar voel je nu toch dat bepaalde zaken niet lukken?
  • Slaag je er maar niet in om een planning op te stellen waarin je cursussen kan verwerken en studeren, papers kan schrijven en toch ook nog tijd overhoudt voor vrienden, sport en ontspanning?
  • Zit je vast met je bachelor- of masterproef? In die schrijftaken op academisch niveau moet je immers zelfstandig kennis en vaardigheden uitdiepen en daar kun je in vast komen te zitten.
  • Zijn er andere redenen waardoor je studie niet wil vlotten (concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen ...)?
  • ...

Wij gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.

Een overzicht van het universiteitsbrede trainingsaanbod, een link naar de week-, semester- en blokplanner en een link naar de brochures 'Efficiënter Studeren', 'Denk Wijzer!' en 'Schrijf Wijzer!' vind je op de pagina van de Afdeling Studieadvies.

Vind ons op Facebook: Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Contact

Hieronder vind je de agenda's van de studiebegeleiders en kan je een afspraak maken. Klik op de datum van je keuze; boek je afspraakmoment en bevestig. Hierna ontvang je een bevestigingsmail met alle gegevens. 

Kan je toch niet aanwezig zijn op een afspraak? Verwittig de studiebegeleider dan zo snel mogelijk zodat dit tijdsblok vrij komt voor een andere student. Dit kan door op de annuleringslink te klikken in de bevestigingsmail.

Heb je heel veel vragen of is wat je wil bespreken zeer complex, dan kan je eventueel 2 aansluitende afspraakmomenten boeken zodat er voldoende tijd is om je vragen of problemen te bespreken.

 Nele Debaene

Nele Debaene

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 85

Mevr. Debaene is met moederschapsrust tot en met 8 november 2020.

 

Klaar Vanopstal

Klaar Vanopstal

Blandijnberg 2
bureau 100.051
+32 9 264 38 84

 

Boek in de kalender een afspraak met Nele of Klaar. Je kan kiezen tussen een online afspraak (via Microsoft Teams) of een afspraak on campus. Gelieve je afspraak ten laatste een dag op voorhand in te boeken.