Welke jobmogelijkheden zijn er?

Welke jobmogelijkheden zijn er na je masteropleiding?

Met je diploma van master in het vertalen, tolken of meertalige communicatie of met het diploma van de educatieve master talen kan je heel wat kanten op. Een carrière in de media, werken in het onderwijs, voor de overheid of in de bedrijfswereld; het kan allemaal.

Je kan kiezen voor functies als redacteur, communicatiespecialist, copywriter, persverantwoordelijke, ondertitelaar, social media manager, radiomaker, of zelfs voor je eigen vertaalbureau.

Neem een kijkje waar onze afgestudeerden zoal terecht gekomen zijn. Of kijk even mee in de toekomst via videogetuigenissen van onze alumni.

Is de vraag naar tolken van de mogelijke talen binnen Toegepaste Taalkunde, groot?

De vraag naar goed opgeleide tolken voor de markt van de beëdigde tolken is voor elke taal groot. Sinds de hervorming in de sector van het beëdigd tolken in 2016, zijn veel actieve tolken uitgestroomd en ontstaan er tekorten, zelfs voor talen als Engels, Frans en Duits. De tolkeenheden in de Federale en EU-instellingen hebben af te rekenen met een golf van pensioneringen. Daardoor zijn er op dit ogenblik veel kansen voor jonge, pas afgestudeerde conferentietolken.

De Nederlandse cabine is, wat men noemt, een prioritaire cabine geworden; wat inhoudt dat zij prioriteit krijgen bij de rekrutering van nieuwe tolken.

En, los van dit alles, de master tolken bereidt op veel verschillende beroepen voor; met een diploma van tolk heb je dus een zeer gegeerd profiel!

Andere veelgestelde vragen.