Afstudeerrichtingen

Communicatiemanagement

stundent-7aDe afstudeerrichting Communicatiemanagement wil studenten opleiden tot communicatieprofessionals die zelfstandig de communicatie-inspanningen van een organisatie in goede banen kunnen leiden. De opleiding biedt de student een grondige kennis aan van de werking van persuasieve communicatie, de studie van consumentengedrag en inzichten die nodig zijn om een communicatieplan uit te werken.

Alumni weten het fijne van beleidsvoorbereidend consumenten- en marktonderzoek: van het plannen tot het uitvoeren en rapporteren ervan. Maar ook puur academisch onderzoek staat binnen deze afstudeerrichting centraal. Marketingcommunicatie, bedrijfscommunicatie en sociale marketing komen aan bod, zowel vanuit een puur academische als vanuit een planmatige invalshoek.

Meer info

Studiekiezer: Communicatiemanagement

Film- en Televisiestudies

studente met cameraBinnen deze afstudeerrichting ligt de klemtoon op de rol van de mediale beeldcultuur. Naast kennis en analyse van audiovisuele productie staat de rol van mediaproducten in de maatschappij centraal. Studenten verwerven inzicht in het functioneren van audiovisuele media, zowel vanuit een politiek-economisch, cultureel, als beleidsmatig perspectief.

Tegelijk is er aandacht voor de (inter)nationale, historische, socio-economische en culturele aspecten van mediale beeldcultuur. De opleiding beoogt de vorming van zelfstandige en kritisch ingestelde afgestudeerden. Alumni zijn in staat om op academisch masterniveau te werken binnen sectoren die zich bezighouden met de productie, distributie en vertoning van film- en televisieproducten. Ze zijn thuis in beleid, onderzoek en onderwijs inzake mediale beeldcultuur.

Meer info

Studiekiezer: Film- en Televisiestudies

Journalistiek en Maatschappij

student-6aDeze afstudeerrichting biedt studenten de kans grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van journalistiek. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek in de traditie van ‘journalism studies’. Tegelijkertijd biedt de afstudeerrichting studenten een kennismaking met opleidingsonderdelen die hen toelaten hun journalistieke vaardigheden te verkennen en te ontwikkelen.

Binnen het academische luik gaat bijzondere aandacht naar de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, en de vormgeving van het journalistieke product. Verschillende journalistieke genres en formats, maar ook de impact van (nieuwe) technologieën op het journalistieke arbeidsproces, alsook de ethische en deontologische aspecten, komen aan bod.

Meer info

Studiekiezer: Journalistiek en Maatschappij

Nieuwe Media en Maatschappij

studente-11aDe digitalisering van media en communicatie - en bij uitbreiding ook die van onze informatiesamenleving en innovatie-economie - plaatst zowel de gebruiker, het bedrijf als de samenleving voor grote uitdagingen.

De wervelwind aan technologische evoluties verandert de gebruiker aan een bijzonder hoog tempo. Traditionele businessmodellen komen op losse schroeven te staan. Kennis van innovatie en gebruikersfocus zijn hierdoor meer dan ooit essentiële vaardigheden. Want voor een goed begrip moeten we zowel bedrijfseconomische als politiek-economische inzichten beheersen.

De masteropleiding ‘Nieuwe Media en Maatschappij’ (NMM) streeft er naar om sociale wetenschappers af te leveren die klaar zijn om elk van deze uitdagingen te tackelen. Door de nauwe samenwerking met bedrijven en stakeholders positioneert de richting NMM zich als academische richting bovendien dicht bij het beroepenveld.

Meer info

Studiekiezer: Nieuwe Media en Maatschappij