Belangrijke data / Deadlines

Inschrijvingen en curriculumwijziging

Oasis-webtoepassing voor studenten

Uiterlijke datum van inschrijven : 30/09

Vanaf 1/10: laattijdig inschrijven mits toestemming van de curriculumcommissie.

15/10: deadline registreren keuzevakken (ook voor 2de semester, kunnen later nog gewijzigd worden t.e.m. 28/2)

14/11: deadline om eerste semester- en jaarvakken te wijzigen in je curriculum.

Vanaf 15/11: enkel inschrijven met toelating van de curriculumcommissie voor de vakken van het tweede semester.

28/02: deadline om tweede semester- en jaarvakken te wijzigen of stop te zetten in je curriculum (na goedkeuring door trajectbegeleiding). Hierna is inschrijven voor vakken niet meer mogelijk!

Volledig stopzetten tot 15/03: Na 28/2 zijn er geen wijzigingen meer mogelijk in het curriculum. Enkel wie de opleiding volledig stopzet krijgt tot 15/03 het studiegeld nog terugbetaald voor tweede semestervakken. 

Indien je hebt deelgenomen aan examens, maar je wenst toch te veranderen van opleiding/instelling, doe je dit best NA de bekendmaking van de punten, zodat de eventueel verworven credits nog geregistreerd kunnen worden!

Wie de deadlines niet haalt, is niet ontvankelijk!

 • Aanvragen (combi-)GIT: zie info GIT
 • Aanvragen vrijstellingen: zie procedure op onze website

Deadlines

Reguliere inschrijving

Voor 1 oktober

Laattijdig inschrijven

Tussen 1 oktober en 14 november

Keuzevakken toevoegen aan curriculum

15 oktober

Indienen vrijstellingen

14 november

Curriculum in voorstel brengen via Oasis (oasis.ugent.be)

14 november

Deadline aanvraag curriculumwijzigingen

14 november

Studiegeld terug bij uitschrijven voor SEM1-, SEM2- en jaarvakken

14 november

Leerkrediet terug bij uitschrijven voor SEM1-, SEM2- en jaarvakken

14 november

VANAF 15 NOVEMBER WORDEN GEEN SEM 1 VAKKEN MEER TOEGEVOEGD OF VERWIJDERD

Stopzetten van de opleiding (studiegeld terug behalve vast bedrag)

30 november

Keuzevakken toevoegen of wijzigen (Enkel SEM 2 vakken!)

28 februari

Indienen vrijstellingen (Enkel voor SEM 2 vakken)

28 februari

Deadline aanvraag curriculumwijziging (Rekening houdend met de GIT-regels!)

28 februari

Deadline laattijdig inschrijven (Enkel SEM 2 vakken)

28 februari

Studiegeld terug bij uitschrijven voor SEM 2 vakken (niet voor jaarvakken)

28 februari

Leerkredit terug bij uitschrijven voor SEM 2- en jaarvakken

28 februari

VANAF 1 MAART WORDEN GEEN VAKKEN MEER TOEGEVOEGD OF VERWIJDERD

Stopzetten van de opleiding

14 maart

BA1-studenten kunnen hun curriculum niet wijzigen (verplicht 60SP op te nemen) – uitzondering: bijzonder statuut of werkstudentenstatuut

Keuzevakken

 

Registreer de gewenste keuzevakken in uw curriculum via oasis: tot 15/10.

Opgelet bissers: keuzevakken moeten elk jaar opnieuw ingediend worden vóór 15/10! Keuzevakken uit het 2de semester eveneens inbrengen vóór 15/10 maar kan men nog wijzigen tot na de start van het 2e semester (tot en met 28/2).

Bachelorpaper

Registratie Plato

Eerste zittijd

Deadlines OP 1e zit 2023-24

* er moeten GEEN hardcopy ingediend worden, tenzij op vraag van de promotor

Tweede zittijd

Deadlines OP 2de zit 2023-24

* er moeten GEEN hardcopy ingediend worden, tenzij op vraag van de promotor

Masterproef

Registratie Plato

Bissers opgelet: registraties moeten elk academiejaar opnieuw gebeuren in Plato. 

Vervroegde eerste zittijd

Deadlines MP vervroegde 1e zit 2023-24

  * er moeten GEEN hardcopy ingediend worden, tenzij op vraag van de promotor

  Eerste zittijd

  Deadlines MP 1e zit 2023-24

  * er moeten GEEN hardcopy ingediend worden, tenzij op vraag van de promotor

  Tweede zittijd

  Deadlines MP 2de zit 2022-23

  * er moeten GEEN hardcopy ingediend worden, tenzij op vraag van de promotor

  Stage Bachelor politieke wetenschappen, nationale politiek

  Enkele belangrijke data voor de stage academiejaar 2022-2023:

  • Ten laatste op vrijdag 23 september 2022 stageplaats kiezen en de stagecontracten in orde brengen via de online applicatie.
  • Start stage ten laatste op maandag 3 oktober 2022.
  • Ten laatste op vrijdag 4 november 2022 projectvoorstel indienen op papier (dus niet elektronisch) bij de stageverantwoordelijke en de stagebegeleider.
  • Ten laatste tegen 14 november 2022 het onderwerp en de promotor ingeven via de website Plato.
  • Einde stage op 9 december 2022.
  • Na het einde van de stage moeten alle evaluatieformulieren (met datum en handtekening) worden ingediend bij de stageverantwoordelijke, evenals het logboek.
  • In de loop van februari 2023 een voortgangsgesprek hebben over de onderzoekspaper met promotor en stageverantwoordelijke. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van het onderzoek toegelicht en kan eventueel worden bijgestuurd. De student neemt zelf initiatief (contacteert de promotor en stageverantwoordelijke) om dit voorgangsgesprek te organiseren. Dit betekent niet dat de student ook niet op andere momenten bij de stageverantwoordelijke en de promotor terecht kan voor vragen over de onderzoekspaper.
  • Te laatste 15 mei 2023 de onderzoekspaper indienen in elektronisch vorm (via Plato.).
  • Examenperiode mei - juni 2023: mondelinge verdediging van de stage en de onderzoekspaper. De exacte datum zal via Ufora worden meegedeeld.

   

   Klik hier voor de informatiebrochure